Join our team

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019

SatAgro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska (NIP: 7010639032) zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą związaną z prowadzeniem działalności i sprzedażą usługi internetowej (serwisu SatAgro) na rynku USA, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo zmierzające do przystosowania wzoru umowy sprzedaży i innych dokumentów związanych ze sprzedażą usługi na rynku docelowym,
  • doradztwo związane z uzyskaniem ochrony własności intelektualnej na rynku docelowym, w tym doradztwo w zakresie rejestracji nazwy i logotypu serwisu SatAgro,
  • doradztwo związane z zakupem własności niematerialnych i prawnych na rynku docelowym,
  • doradztwo związane z projektowaniem ulotek, plakatów i katalogów reklamowych dotyczących serwisu SatAgro.

Qualifications:

  • możliwość odbycia min. 2 spotkań na terenie Polski,
  • opracowanie dokumentu zawierającego najważniejsze wnioski z udzielanych porad,

:
biuro@satagro.pl

:
Joanna Mączyńska

:
15/06/2019 12:00

Download job posting in PDF format


Sales Representatives

We are eager to hear from companies with a similar background to ours (precision agriculture, farm services) interested in sale brokerage of our products. At least 3 years of agricultural sector experience and a minimum of 30 000 ha handled yearly. We offer a favourable commission policy.

Please include the following provision in your applications: