Fresh news from SatAgro

Kompatybilność

Eksport danych pola

Istnieje możliwość eksportu danych satelitarnych i pogodowych gromadzonych przez SatAgro. Dane te mogą być przetwarzane i analizowane także w innych programach. Aby pozyskać dane, należy przejść do karty pola (kliknąć Pola > NazwaPola), po czym nacisnąć strzałkę w dół koło nazwy pola. SatAgro przygotuje spakowany plik ze zdjęciami satelitarnymi pola i arkuszami z seriami danych pogodowych.

Pliki zabiegów precyzyjnych

Przy pobieraniu plików zabiegów precyzyjnych do użytku w polu lub poza serwisem SatAgro, system zapyta nas o preferowany format danych: shp – standardowy plik shapefile (nazywany też plikiem w różnych materiałach Shape, .shp). Plik ten możemy sami edytować w specjalistycznym oprogramowaniu GIS – dla użytkowników zaawansowanych ISOXML – plik używany w wielu maszynach i terminalach kompatybilnych standardem ISOBUS zawierający informacje na temat danego zadania, jak na przykład instrukcje zmiennego dawkowania. anl – plik z mapą aplikacyjną  w formacie kompatybilnym z programem AGROCOM MAP csv – plik zawierający tabele z wspórzędnymi oraz wskazaną dawką który, może być zaimportowany w wielu narzędziach…

Obsługa map zmiennego dawkowania w terminalach

Wygenerowane w SatAgro mapy aplikacyjne kompatybilne są z komputerami pokładowymi inteligentnych opryskiwaczy i rozsiewaczy wielu producentów i dla różnych formatów. Dla wygody użytkowników będziemy zamieszczać na stronie uproszczone instrukcje ładowania map aplikacyjnych do części z nich. W razie problemów z załadowaniem i obsługą map zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem instrukcji obsługi sprzętu lub do kontaktu z lokalnym przedstawicielem producenta. Producenci terminali:  

Integracja z Trimble

Platforma SatAgro może się zintegrować z narzędziami chmurowymi firmy Trimble. Dzięki integracji informacje o Twoich urządzeniach mogą być wykorzystane przez SatAgro do przesyłania map aplikacyjnych utworzonych na naszej platformie do konta w Trimble Ag lub bezpośrednio do jednego z Twoich terminali Trimble. Przesyłanie map aplikacyjnych do Trimble Aby przesłać nasze mapy na Twoje konto Trimble lub do jednego z terminali tej marki, podczas tworzenia zabiegu nawożenia lub ochrony roślin wystarczy wybrać jeden z terminali Trimble dostępnych w polu „Terminal„. Po utworzeniu zabiegu, w dolnej części modułu znajdziesz przycisk „Wyślij do”. Po jego naciśnięciu pojawi się opcja „Trimble Connected Farm”. Proces…

Integracja z Centrum Operacji John Deere

Integracja SatAgro z Centrum Operacji John Deere

System SatAgro jest zintegrowany jako połączenie z Centrum Operacji (Operation Center) MyJohnDeere (MJD). Umożliwia to usprawnienie różnych operacji wykonywanych między dwoma systemami, w tym: Szybkie przesyłanie map aplikacyjnych utworzonych w SatAgro do Centrum Operacji. Jeśli posiadasz urządzenia wyposażone w system JDLink, możesz przesyłać nasze mapy bezpośrednio do terminala ciągnika w terenie. Otrzymywanie powiadomień do Centrum Operacji John Deere. Import działek bezpośrednio z Centrum Operacji. Dlatego jeśli zintegrujesz oba narzędzia, informacje o Twoim koncie, sprzęcie i polach będą udostępniane SatAgro, aby ułatwić pracę między tymi dwoma aplikacjami. Przesyłanie map do Centrum Operacji Aby móc przesyłać nasze mapy do Centrum Operacji lub…