Fresh news from SatAgro

Blog SatAgro

4 lipca 2023

Zakończenie projektu GERHARA – innowacje w zrównoważonej gospodarce wodnej w Mozambiku

Mozambik jest uważany za jeden z krajów najbardziej narażonych na zmiany klimatu. Ekstremalne zjawiska, takie jak powodzie i długie okresy suszy, zagrażają bezpieczeństwu żywnościowemu i stabilności gospodarczej ludności, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Celem projektu GERHARA jest opracowanie innowacyjnych strategii skoncentrowanych na poprawie zarządzania zasobami wodnymi przez Administrações Regionais de Águas de Moçambique (ARA), a tym samym odporności na zmiany klimatu w Mozambiku. Jednym z kluczowych obszarów zainteresowania było rolnictwo, w którym przeprowadzono szereg działań mających na celu sprostanie wyzwaniom związanym z dostępem do wody i zarządzaniem zasobami wodnymi w kraju. Projekt GERHARA był prowadzony przez hiszpańską firmę iCarto i finansowany…

20 marca 2023

Plany nawożenia SatAgro są kompatybilne z zasadami ekoschematu i wymogami rolnictwa precyzyjnego

Od teraz optymalizacja nawożenia wchodzi na kolejny poziom racjonalności. Po pierwsze, precyzyjne zabiegi spinamy klamrą planu nawożenia. Po drugie, plany nawożenia uwzględniają zmienność plonu i, zasobności i dawek. Po trzecie, planując zabieg dostajesz feedback w jakim stopniu realizuje on plan. Po czwarte, plan jest kompatybilny z ekoschematem, wiec nie dość, że implementujesz zmienne dawkowanie to jeszcze masz z nawiązką pokryte koszty.   Trzeba przyznać, że jeśli chodzi o zarządzanie składnikami odżywczymi to poszliśmy niestandardową drogą – od szczegółu do ogółu. Ten szczegół to pojedynczy zabieg precyzyjny. Poświęciliśmy dużo wysiłku aby użytkownicy mieli maksymalną kontrolę nad procesem reagowania na zmienność uprawy….

24 stycznia 2023

Płodozmian jako podstawowa technika w rolnictwie

Prawidłowy płodozmian jest jedną z najważniejszych podstawowych technik w rolnictwie. Polega na zaplanowaniu uprawy różnych rodzajów roślin na tej samej działce na przestrzeni kilku lub kilkunastu lat. Przeważnie głównym celem praktyki jest wzbogacenie bioróżnorodności gleby oraz wzrost plonowania roślin w odpowiednim zmianowaniu.

28 września 2022

Monitoring upraw z Eksploratorem SatAgro – pięć przydatnych wskazówek

Monitoring upraw jest podstawą wielu decyzji, które wynikają z zaobserwowanych różnic w kondycji uprawy, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W naszym przypadku Świętym Graalem są oczywiście terminowe i przyjazne dla użytkownika mapy aplikacyjne do zabiegów precyzyjnych, ale w praktyce duża część naszych klientów wykorzystuje monitoring do innych celów, często zaskakując nas swoją pomysłowością. Explorator SatAgro był historycznie pierwszym modułem platformy SatAgro, co odzwierciedla nasze długoterminowe przekonanie, że dostęp do świeżej informacji satelitarnej, która umożliwia praktyczną interwencję, jest podstawą cyfrowego rolnictwa precyzyjnego. Od 2015 roku moduł bardzo się rozwinął, a ten tekst ma na celu zwrócenie uwagi na pięć…

23 czerwca 2021

Analizy SatAgro dla największej operacji zbioru na świecie

Sugar beet harvest

Okres od sierpnia do połowy października to dla rolników z doliny rzeki Red River (obszaru na granicy Dakoty Północnej i Minnesoty) czas niezwykle intensywnej pracy. Pracownicy sezonowi z całych Stanów Zjednoczonych zjeżdżają się na dziesiątki pól namiotowych, a tysiące ciężarówek codziennie przemierza równiny wzdłuż rzeki. Co jest przyczyną tej wzmożonej aktywności? Zbiór buraka cukrowego zakontraktowanego przez American Crystal Sugar Company (ACSC), największego producenta cukru buraczanego w Stanach Zjednoczonych. SatAgro opracowało system, który pomaga ACSC śledzić postępy tej ogromnej operacji za pomocą danych satelitarnych. ACSC to spółdzielnia 650 plantatorów, którzy łącznie uprawiają co roku powyżej 160 000 hektarów buraka cukrowego. Stanowi…