Integracja z Centrum Operacji John Deere

06/24/2021

System SatAgro jest zintegrowany jako połączenie z Centrum Operacji John Deere (John Deere Operations Center). Umożliwia to usprawnienie różnych operacji wykonywanych między obydwoma systemami, w tym:

  • Szybkie przesyłanie map aplikacyjnych utworzonych w SatAgro do Centrum Operacji. Jeśli posiadasz urządzenia wyposażone w system JDLink, możesz przesyłać nasze mapy bezpośrednio do terminala ciągnika w terenie.
  • Otrzymywanie powiadomień do Centrum Operacji John Deere.
  • Import działek bezpośrednio z Centrum Operacji.
SatAgro jest dostępne w John Deere Operations Center

Dlatego jeśli zintegrujesz oba narzędzia, informacje o Twoim koncie, sprzęcie i polach będą udostępniane SatAgro, aby ułatwić pracę między tymi dwoma aplikacjami.

Przesyłanie map do Centrum Operacji

Aby móc przesyłać nasze mapy do Centrum Operacji lub konkretnego terminala podczas tworzenia zabiegu nawożenia lub ochrony roślin, wystarczy wybrać terminal John Deere.

Po utworzeniu wydarzenia razem z mapą aplikacyjną zmiennego dawkowania w dolnej części ekranu pojawi się przycisk „Wyślij do„.

Zrzut ekranu dolnej części modułu map aplikacyjnych z opcją wysyłania map do MyJohnDeere.
Zrzut ekranu z przyciskiem Wyślij do My John Deere.

Proces autoryzacji

Jeśli połączenie między Centrum Operacji MJD a SatAgro jest nawiązywane po raz pierwszy, należy przejść przez proces autoryzacji. W trakcie tego procesu przedstawiane są informacje o danych, do których SatAgro uzyskuje dostęp, a następnie odbywa się kilka etapów, podczas których zatwierdzane jest nasze połączenie z kontem MyJohnDeere.

Ekran logowania w serwisie John Deere.
Strona logowania MyJohnDeere.

Aby rozpocząć proces, wystarczy kliknąć przycisk „Mój John Deere”, a aplikacja przekieruje Cię na stronę uwierzytelniania John Deere.

Proces ten składa się z kilku etapów. Po kliknięciu na przycisk i wybraniu „MyJohnDeere” przekierowany zostaniesz do ekranu logowania platformy John Deere. Zaloguj się i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby połączyć oba konta. Po zakończeniu tego procesu nastąpi powrót do aplikacji SatAgro.

Przesyłanie map aplikacyjnych

Po połączeniu konta MJD z SatAgro i utworzeniu zabiegu, w którym wybrano jeden z terminali John Deere, możliwe będzie przesłanie mapy aplikacyjnej do Centrum Operacji. Teraz po kliknięciu przycisku „Wyślij do” w dolnej części modułu tworzenia zmiennego dawkowania możesz wybrać organizację lub ciągnik, do którego chcesz wysłać utworzoną mapę.

Zrzut ekranu modułu tworzenia zabiegów precyzyjnych SatAgro z listą organizacji i urządzeń uzyskanych z MJD, do których można wysłać mapę aplikacyjną.
Widok modułu tworzenia zabiegów precyzyjnych z listą organizacji i urządzeń otrzymanych od Centro Operacji MJD, do których można wysłać mapę aplikacyjną utworzoną w SatAgro.

Powiadomienia i dokumenty w Centrum Operacyjnym

Po wysłaniu map aplikacyjnych, w Centrum Operacji można uzyskać informacje o nich na różne sposoby. Równocześnie z wysłaniem mapy aplikacyjnej do Centrum Operacji wysyłane jest powiadomienie do Centrum Powiadomień (Notifications Center). W ten sposób można poinformować o tym zdarzeniu innych użytkowników powiązanych z Twoim kontem MJD.

Zrzut ekranu Centrum Notyfikacji (Notifications Center) w Centrum Operacji John Deere z wiadomościami od SatAgro.
Zrzut ekranu Centrum Powiadomień John Deere pokazujący różne wiadomości wysłane z SatAgro.

Klikając na powiadomienie, można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat powiązanego zabiegu, w tym na temat wybranego pola, zastosowanego produktu oraz zakresu dawek, które należy stosować podczas zabiegu:

Zrzut ekranu ze szczegółami powiadomienia w Centrum Notyfikacji John Deere.
Szczegółowy widok jednego z naszych powiadomień w Centrum powiadomień.

Dodatkowo we widoku ze szczegółami powiadomienia znajduje się (w dolnej części) informacja o pliku, który należy przesłać do terminala w celu wykonania zabiegu. Dostęp do pliku można uzyskać za pomocą narzędzia Menedżer plików w Centrum operacyjnym, gdzie można łatwo pobrać nasze mapy aplikacji lub wysłać je do określonego urządzenia za pomocą jednego kliknięcia, jeśli wcześniej nie zrobiono tego w SatAgro.

Zrzut ekranu z Menedżer plików (Files) w Centrum Operacji z zaznaczonymi dwiema mapami aplikacji.
Menedżer plików (Files) w Centrum Operacji z dwiema mapami aplikacji przesłanymi od SatAgro.

Importowanie pól z Centrum Operacji

Jeśli posiadasz obrysy twoich pól już wprowadzone w Centrum Operacji, nie musisz ich jeszcze raz dodawać w SatAgro. Dzięki integracji SatAgro z Centrum Operacji możesz je błyskawicznie zaimportować.

Zrzut ekranu z opcjami dodawania pól w SatAgro.
Opcje dodawania pól w zakładce Pola w SatAgro.

Po zalogowaniu w SatAgro w zakładce Pola wystarczy nacisnąć na przycisk ze znakiem + przy liczbie pól w twoim gospodarstwie i wybrać opcje Importuj z Centrum Operacji John Deere.

Jeśli wykonałeś już proces autoryzacji, pojawi się narzędzie do importowania pól w którym należy wybrać pola które, chcemy dodać do naszego konta w SatAgro.

Aby rozpocząć proces importu, wystarczy kliknąć przycisk Akceptu i rozpocznie się proces wczytywania wybranych pól do konta.

Widok narzędzia do importowania pól z Centrum Operacji John Deere do SatAgro.