Pliki zabiegów precyzyjnych

06/24/2021

Przy pobieraniu plików zabiegów precyzyjnych do użytku w polu lub poza serwisem SatAgro, system zapyta nas o preferowany format danych:

  • shp – standardowy plik shapefile (nazywany też plikiem w różnych materiałach Shape, .shp). Plik ten możemy sami edytować w specjalistycznym oprogramowaniu GIS – dla użytkowników zaawansowanych
  • ISOXML – plik używany w wielu maszynach i terminalach kompatybilnych standardem ISOBUS zawierający informacje na temat danego zadania, jak na przykład instrukcje zmiennego dawkowania.
  • anl – plik z mapą aplikacyjną  w formacie kompatybilnym z programem AGROCOM MAP
  • csv – plik zawierający tabele z wspórzędnymi oraz wskazaną dawką który, może być zaimportowany w wielu narzędziach GIS lub Office.
  • kml – plik pozwalający wyświetlić dane pola w programie Google Earth
  • format terminala – plik shapefile dostosowany do wymagań wybranego terminala. Ta opcja powinna być wybrana jeśli chcemy zastosować mapę aplikacyjną w praktyce.

Po wybraniu opcji format terminala na komputer użytkownika trafia skompresowany (spakowany) katalog z rozszerzeniem „.zip”. Aby uzyskać dostęp do zawartej w nim mapy aplikacyjnej, należy go rozpakować za pomocą np. programu 7zip obecnego w większości systemów Windows (prawy przycisk myszy na katalogu > 7zip > Wypakuj…).

Rozpakowany katalog zawiera pliki z mapą aplikacyjną. W zależności od wybranego w trakcie tworzenia mapy terminalu, pliki te mogą być zawarte w podkatalogu (np. AgData, AgGPS, Rx lub TASKDATA) lub stanowić zbiór plików o następujących rozszerzeniach:

  • .shp, .shx, .dbf oraz opcjonalnie .prj, jeśli wybrany terminal obsługuje mapy w standardzie shapefile (shp).
  • .xml oraz pliki .bin, jeśli wybrany terminal obsługuje standard ISOXML.

Cała zawartość pliku .zip stanowi razem mapę aplikacyjną – pominięcie któregokolwiek elementu może sprawić, że terminal nie będzie w stanie odczytać mapy aplikacyjnej. Importując mapę na terminal należy skopiować na nośnik USB mapę aplikacyjną w całości w podanym podkatalogu jeśli został on stworzony (np. AgData, AgGPS, Rx lub TASKDATA).

UWAGA: w niektórych materiałach instruktażowych pliki shapefile i mapy aplikacyjne stworzone w tym formacie mogą być w uproszczeniu nazywane .shp. Należy jednak pamiętać, że wszystkie trzy pliki (.shp, .dbf, .shx), są niezbędne do korzystania z danych w nich zawartych .