Integracja z AGCO

01/03/2024

Platforma SatAgro jest zintegrowana z usługami w chmurze oferowanymi przez AGCO na portalu FUSE Smart Farming. Umożliwia to wysyłanie map aplikacyjnych stworzonych w SatAgro, bezpośrednio do terminali wyposażonych w ciągnikach takich marek jak FENDT, Massey Ferguson czy Valtra. Dzięki temu możesz wygodnie współdzielić informacje między naszymi platformami.

Loga marek AGCO  powiązanymi z ciągnikami (FENDT, Massey Ferguson oraz Valtra).

Utwórz grupę FMIS w AGCO TaskDoc Server

Przed połączeniem SatAgro z twoim kontem w AGCO TaskDoc Server w pierwszej kolejności trzeba utworzyć grupę do zarządzania naszym gospodarstwem, czyli tzw. Grupę FMIS i przypisać do niej pojazdy do których platforma SatAgro będzie miał dostęp.

Żeby stworzyć nowe grupę FMIS, po zalogowaniu na nasze konto w AGCO TaskDoc Server, w menu dostępnym w lewym górnym rogu portalu należy wybrać opcję „FMIS Group”.

Zostaniesz przekierowany do formularza tworzenia nowej grupy FMIS (FMIS Group). W nim wystarczy podać nazwę grupy w polu „FMIS Name” oraz nazwę użytkownika które w polu „Username for FMIS Data Transfer”.

Wpisaną nazwę potem będziemy używać żeby autoryzować transfer danych do SatAgro.

Po wprowadzeniu danych kliknij przycisk „Save” żeby zapisać nową grupę.

Po tym zostaniesz przekierowany do Karty stworzonej grupy (Data sheet).

W karcie grupy, w kolejnym kroku należy ustawić hasło do wymiany danych. Żeby ustawić nowe hasło wystarczy wybrać opcję „Data Exchange Password” w menu po lewej w widoku fiszki grupy FMIS.

Formularz wprowadzenia hasła dla grupy FMIS w AGCO TaskDoc.

W formularzy należy wprowadzić nowe hasło. Razem z podanym w poprzednim kroku nazwą użytkownika, podane hasło będzie używane przy autoryzacji w SatAgro. Po wprowadzeniu nowego hasła zapisz je naciskając w „Save”.

Ostatni krok to dodanie pojazdów do stworzonej grupy FMIS. Po wybraniu opcji „Assigned vehicles” w lewym meny w karcie grupy można sprawdzić, który numer podwozia (VIN) jest przypisany do twojego FMIS. Żeby dodać nowe pokazy trzeba nacisnąć opcje edycji (ikonka w formie ołówka) w prawej górnej części.

Przejdziesz wtedy do trybu edycji. Żeby dodać nowe pojazdy należy nacisnąć w przycisk „Add vehicles to this group”. Pokaże się formularz z wszystkimi dostępnymi pojazdami na naszym koncie. Wystarczy wybrać pojazdy które chcemy udostępnić i zapisać nasz wybór.

Proces autoryzacji

Jeśli już mamy stworzona tzw. grupę FMIS, przed przystąpieniem do wysyłania danych do terminali AGCO musisz odbyć jednorazowy proces autoryzacji. Aby to zrobić, w dolnej części widoku ze szczegółami danego zabiegu, skorzystaj z przycisku „Wyślij do”. Po naciśnięciu wybierz opcje „AGCO” a następnie skorzystaj z przycisku „Autoryzacja”.

Okno z uwierzytelnieniem użytkownika do AGCO.

Wtedy wyświetli się formularz do logowania, w który musisz wpisać twój login oraz hasło do platformy AGCO. Po wprowadzeniu poprawnych danych logowania naciśnij przycisk „Autoryzacja w AGCO”. Strona się odświeży automatycznie po czym, będzie możliwe przesyłanie danych do twoich maszyn AGCO.

Przesyłanie map aplikacyjnych do AGCO

Po pomyślnej autoryzacji, możesz wysłać mapy aplikacyjne. Aby to zrobić, skorzystaj znowu z przycisku „Wyślij do” i wybierz opcję „AGCO”. Tym razem, po wybraniu tej opcji, wyświetli się lista wszystkich urządzeń przypisanych do twojego konta AGCO, oraz możliwość przesłania mapy do wszystkich urządzeń na twoim koncie.

Obraz z dostępnymi opcjami do przesłania map do AGCO po zalogowaniu.
Popup z ustawieniem rozmiaru siatki przed eksportem do ISOXML.

Po wybraniu jednej z opcji, wyświetli się okno, w którym należy wprowadzić odpowiedni rozmiar siatki, dla pliku ISOXML wysyłanego na platformę AGCO. Po wprowadzeniu odpowiedniej wartości, możesz wysłać mapę, i korzystać z map aplikacyjnych bezpośrednio z ciągników FENDT, Massey Ferguson czy Valtra.

Dostęp do wysłanych plików w AGCO

Po wysłaniu naszych map do maszyn AGCO będzie ona automatycznie dostępna również na portalu FUSE Smart Farming. Aby uzyskać dostęp do któregokolwiek z plików, wystarczy zalogować się na swoje konto. Następnie wybierz dowolny z dostępnych pojazdów (Vehicles) i przejdź do jego zleceń roboczych (Work orders). Następnie zostanie wyświetlona lista ze wszystkimi plikami wysłanymi do tego pojazdu, podobnie jak na poniższym zrzucie ekranu.

Obraz przedstawiający zrzut ekranu z portalu AGCO Center Sight Cloud pokazujący tabelę ze zleceniami pracy dla wybranego pojazdu.