Fresh news from SatAgro

Zabiegi precyzyjne

Nawożenie zmienną dawką na podstawie zdjęcia satelitarnego

Odpowiednio przygotowana mapa zmiennego nawożenia (zwana też Mapą aplikacyjnną, ang. Variable Rate Application – VRA) może wygenerować poważne oszczędności nawozu, bez zaniedbywania potrzeb odżywczych uprawy. Zdjęcia satelitarne szczególnie przydatne są przy nawożeniu azotem. Aby przekształcić zdjęcie satelitarne w mapę aplikacyjną, należy wykonać następujących 6 kroków: 1. Wybór obrazu Mapa oparta będzie o zdjęcie wybrane w „Eksploratorze” SatAgro (A). Polecamy korzystanie ze zdjęć z satelity Sentinel2 lub z satelitów komercyjnych dostępnych w abonamencie Premium. Wyższa rozdzielczość tych danych pozwoli lepiej odwzorować zmienność uprawy w przestrzeni. Warto sprawdzić, czy na zdjęciu nie ma chmur lub ich cieni, poprzez porównanie indeksu roślinności z…

Badanie gleby – planowanie i podział pola

Czemu planować próby glebowe z SatAgro? Stan uprawy świadczy o i jest rezultatem chemii gleby. Z pomocą SatAgro z łatwością zaplanujesz kolejne badanie gleby, podzielisz pole na strefy, a po otrzymaniu rezultatów stworzysz na ich podstawie mapę aplikacyjną, nie tylko dla nawozów azotowych. Przykładowo, w roku mokrym widać na zdjęciach satelitarnych, że część pola w ogóle nie obrodziła przez zastoiska. Pole można podzielić na: obszar, gdzie tegoroczna uprawa rosnąc wyczerpała glebę; obszar, gdzie nawożenie w niektóre składniki nie jest konieczne. Próby można pobrać z obu obszarów, w dowolnie szczegółowych strefach, jednak granica ze zdjęcia satelitarnego pomoże oddzielić obszary dotknięte danym…

Badanie gleby – wgrywanie wyników

Jak już otrzymasz wyniki badań, znajdź w Dzienniku wygenerowany wcześniej podział pola. W tabeli powyżej wyświetlonego podziału pola na razie są same zera. Aby uzupełnić wyniki, kliknij na przycisk „Edytuj”. Możesz teraz wprowadzić wartości badanych charakterystyk dla poszczególnych stref. Jeżeli masz wyniki w formie elektronicznych plików (najlepiej przestrzennych, np. .shp) możesz je nam przesłać klikając „Importuj”. Pamiętaj, aby wyniki można było jednoznacznie przyporządkować do części pola – ważne jest zachowanie numeracji stref. Integrowanie danych zajmie 1-2 dni robocze. Wyniki możesz wgrać również jeżeli nie korzystałeś z SatAgro do wyznaczenia stref – zobacz artykuł pomocy Zarządzanie danymi >>> Wgrywanie własnych danych….

Badanie gleby – nawożenie na podstawie wyników

Aby stworzyć mapę zmiennego dawkowania na podstawie wyników badania gleby, wystarczy wykonać parę kroków opisanych poniżej – jeżeli wykonałeś już mapę nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego, większość procesu będzie znajoma. 1. wyświetl wyniki badania w „Eksploratorze” Z listy „Pokaż na mapie” wybierz „Próby gleb”. Na mapie wyświetli się podział pola na strefy, a po jej lewej stronie pojawi się wybór charakterystyk/składników. Wybierz charakterystykę, na podstawie której chcesz zaplanować zabieg precyzyjny, np. dla wapnowania – pH. Jeżeli w systemie są dane o klasie gleby, możesz wybrać obok zawartości składnika w bezwzględnych wartościach (1 mg/100 g) także kategorie zasobności (średnia/wysoka…). Widoczne są…

Pliki zabiegów precyzyjnych

Przy pobieraniu plików zabiegów precyzyjnych do użytku w polu lub poza serwisem SatAgro, system zapyta nas o preferowany format danych: shp – standardowy plik shapefile (nazywany też plikiem w różnych materiałach Shape, .shp). Plik ten możemy sami edytować w specjalistycznym oprogramowaniu GIS – dla użytkowników zaawansowanych ISOXML – plik używany w wielu maszynach i terminalach kompatybilnych standardem ISOBUS zawierający informacje na temat danego zadania, jak na przykład instrukcje zmiennego dawkowania. anl – plik z mapą aplikacyjną  w formacie kompatybilnym z programem AGROCOM MAP csv – plik zawierający tabele z wspórzędnymi oraz wskazaną dawką który, może być zaimportowany w wielu narzędziach…