Badanie gleby – planowanie i podział pola

06/24/2021

Czemu planować próby glebowe z SatAgro?

Stan uprawy świadczy o i jest rezultatem chemii gleby. Z pomocą SatAgro z łatwością zaplanujesz kolejne badanie gleby, podzielisz pole na strefy, a po otrzymaniu rezultatów stworzysz na ich podstawie mapę aplikacyjną, nie tylko dla nawozów azotowych.

Przykładowo, w roku mokrym widać na zdjęciach satelitarnych, że część pola w ogóle nie obrodziła przez zastoiska. Pole można podzielić na:

  1. obszar, gdzie tegoroczna uprawa rosnąc wyczerpała glebę;
  2. obszar, gdzie nawożenie w niektóre składniki nie jest konieczne.

Próby można pobrać z obu obszarów, w dowolnie szczegółowych strefach, jednak granica ze zdjęcia satelitarnego pomoże oddzielić obszary dotknięte danym zjawiskiem.

Pliki ze strefami można wyeksportować do formatów kompatybilnych z odbiornikami GPS stosowanymi przez firmy pobierające próby, a wyniki po wprowadzeniu do SatAgro przekształcić w mapę aplikacyjną.

Jak wygenerować podział pola?

  1. W eksploratorze wybierz zdjęcie, które dobrze oddaje zróżnicowanie tegorocznej uprawy
  2. Naciśnij przycisk „Utwórz zabieg precyzyjny”
  3. W kreatorze zabiegów precyzyjnych, z listy typów zabiegów wybierz „Próby glebowe”

4. W panelu „Parametry stref pobierania” (A) wybierz parametry podziału pola:

„Czułość”

  • Wyższa wartość parametru „Czułość” sprawi, że podział pola będzie oparty w większym stopniu na zróżnicowaniu uprawy.
  • Niższa wartość sprawi, że podział pola będzie bardziej geometryczny

„Maks. powierzchnia strefy” – parametr reguluje górną granicę powierzchni strefy – standardy ISO wskazują na 4 ha.

„Min. powierzchnia strefy” – dolna granica powierzchni stref

5. W „Opcjach zaawansowanych” (B) podać możesz informacje które pomogą systemowi oszacować koszt przeprowadzenia zaplanowanego badania.

6. Naciśnij „Utwórz” (C). Po paru sekundach pokaże się oryginalne zdjęcie satelitarne z nałożonym podziałem pola. Jeżeli chcesz poprawić podział pola, naciśnij na przycisk „Edytuj”. Szczególne znaczenie ma parametr „Czułość” strefy nie powinny być ani nadmiernie kręte (za wysoka wartość parametru) ani ignorować przebiegiem granic zmienność pola (za niska wartość).

Aby ułatwić wykonanie badań, strefy można wyeksportować w formacie kompatybilnym z GPS-ami, w formie stref i punktów poboru. Naciśnij „Pobierz” aby zapisać na swoim komputerze paczkę z plikami.

Wygenerowany podział pola dostępny będzie w „Dzienniku”. Po uzupełnieniu w tabeli wyników, będziesz mógł je wyświetlać w „Eksploratorze” i przekształcić w mapę zmiennego nawożenia.