MapMixer

02/21/2023

Do czego służy?

MapMixer to funkcja platformy SatAgro umożliwiająca połączenie różnego rodzaju danych przestrzennych w jedną warstwę mieszaną. Za jego pomocą można połączyć (i) wybrany obraz satelitarny lub obraz z drona ze strefami zarządzania polem, (ii) mapę zasobności gleby ze strefami zarządzania polem lub (iii) kilka obrazów (satelitarnych i/lub z drona) z różnych dat. Następnie warstwa mieszana może być wykorzystana w różnych modułach SatAgro, jako kompleksowa podstawa do zmiennego dawkowania agrochemikaliów czy wyznaczania jednolitych stref poboru prób glebowych.

Jak z niego korzystać?

Aby utworzyć warstwę mieszaną należy przejść do zakładki MapMixer, dostępnej w górnym menu platformy, a następnie kliknąć zielony przycisk “+” (1). W ten sposób uruchomiony zostanie kreator warstwy mieszanej. W jego nagłówku z rozwijanej listy należy wybrać jakiego rodzaju dane mają zostać ze sobą połączone (2). Mogą to być: A – Obraz i strefy zarządzania B – Zasobność gleby i strefy zarządzania C – Obrazy Po wyborze rodzaju łączonych danych, należy podać nazwę tworzonej warstwy (3) oraz wybrać pole (lub grupę pól), dla którego ma ona zostać wygenerowana (4). Opcjonalnie można zmienić również domyślnie przypisaną datę utworzenia warstwy (5). Opcja “A” W przypadku opcji “A” warstwa mieszana powstanie w wyniku połączenia wybranego obrazu satelitarnego lub obrazu z drona oraz wygenerowanych uprzednio stref zarządzania polem. Jako “Obraz bazowy” (6) należy wybrać z rozwijanej listy jeden z dostępnych na koncie obrazów satelitarnych lub obrazów z drona. W przypadku obrazów satelitarnych polecamy korzystanie z dostarczanych przez SatAgro danych z satelity Sentinel2 lub z satelitów komercyjnych Planet. Aby wgrać na konto obrazy z drona, a następnie móc wykorzystać je do stworzenia warstwy mieszanej należy wysłać pliki z danymi do zespołu SatAgro albo skorzystać z funkcji wysyłania danych w Eksploratorze. Następnie z rozwijanej listy przy pozycji “Strefy zarządzania” (7) należy wybrać uprzednio stworzone strefy zarządzania polem, które mają zostać połączone z danym obrazem (proces ich tworzenia został opisany w sekcji „Zabiegi precyzyjne” -> “Strefy zarządzania”). Opcja “B” W przypadku opcji “B” warstwa mieszana powstanie w wyniku połączenia mapy zasobności gleby oraz wygenerowanych uprzednio stref zarządzania polem. Jako “Właściwości gleby” (8) należy wybrać z rozwijanej listy jedną z dostępnych na koncie map zasobności gleby, które powstają automatycznie po wgraniu na platformę wyników prób glebowych (o sposobie ich wgrywania można przeczytać w sekcji „Zabiegi precyzyjne” -> “Badanie gleby – wgrywanie wyników”). Następnie z rozwijanej listy przy pozycji “Strefy zarządzania”(9) należy wybrać uprzednio stworzone strefy zarządzania polem, które mają zostać połączone z daną mapą zasobności (proces ich tworzenia został opisany w sekcji „Zabiegi precyzyjne” -> “Strefy zarządzania”). Opcja “C” W przypadku opcji “C” warstwa mieszana powstanie w wyniku połączenia minimum dwóch obrazów satelitarnych lub obrazów z drona albo obrazu satelitarnego z obrazem z drona. Z rozwijanej listy przy pozycji “Obrazy”(10) należy zaznaczyć te, które system ma wykorzystać do stworzenia warstwy mieszanej. Zintegrowane z kontem obrazy z drona (pochodzące z zasobów gospodarstwa) znajdują się na końcu rozwijanej listy. Niezależnie od zastosowanego wariantu (A, B lub C), po wybraniu odpowiednich danych, które mają zostać połączone, aby system rozpoczął tworzenie warstwy mieszanej należy kliknąć przycisk “Utwórz” (11). Po krótkiej chwili system wygeneruje nową warstwę mieszaną. Klikając przycisk “Edytuj” (12) istnieje możliwość edycji stworzonej warstwy poprzez zmianę wybranych uprzednio danych. W przypadku, gdy powstała warstwa jest zadowalająca, można zakończyć proces i wykorzystać ją do planowania zabiegów precyzyjnych w innych modułach platformy poprzez przycisk “Stwórz mapę aplikacyjną” (13).