Eksport ewidencji zabiegów

02/08/2023

W każdym gospodarstwie, w którym wykorzystywane są środki ochrony roślin (w celu innym niż własne, niezarobkowe potrzeby), musi być prowadzona ewidencja ich stosowania. Ponadto we wszystkich gospodarstwach rolnych, których powierzchnia jest równa lub większa niż 10 ha lub takich, które utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie równej lub większej niż 10 DJP, musi być prowadzona również ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Za pomocą platformy SatAgro tego rodzaju ewidencje prowadzone są automatycznie. Do ich tworzenia wykorzystywane są informacje wprowadzane na konto użytkownika w trakcie planowania zabiegów ochrony roślin i nawożenia. Ewidencje uwzględniają zarówno zabiegi precyzyjne, do których zaplanowania wykorzystany został modułu do tworzenia map aplikacyjnych, jak i zabiegi z równomierną dawką ŚOR lub nawozu, zapisywane na platformie, jako „Praca polowa”.

Aby pobrać ewidencję zabiegów związanych z ochroną roślin lub nawożeniem należy wejść w zakładkę Dziennik. W pierwszym kroku należy ustawić przedział czasowy, który ma obejmować zestawienie (1). Następnie należy najechać kursorem na znajdujący się w prawnym, górnym rogu zakładki zielony przycisk „Raporty” (2). W tym momencie użytkownik dostaje możliwość wyboru rodzaju ewidencji do pobrania. Są to:

  • „Ewidencja zabiegów agrotechnicznych nawożenia” (3)
  • „Ewidencja zabiegów ochrony roślin” (4).

Po kliknięciu w wybrany rodzaj, ewidencja zostanie pobrana i zapisana na komputerze użytkownika. Dokument z wybraną ewidencją eksportowany jest w formacie Excel, dzięki czemu użytkownik może rozszerzać go o dodatkowe informacje i wprowadzać modyfikacje według własnych preferencji.