Fresh news from SatAgro

Zarządzanie danymi gospodarstwa

Jakie rodzaje danych przydadzą się w rolnictwie precyzyjnym?

SatAgro pomoże Ci zorientować się w jakim stopniu Twoje gospodarstwo gotowe jest dowdrożenia zabiegów precyzyjnych, a także jakie zestawy danych wgrane są dlaposzczególnych pól. Nowoczesne technologie pozwalają na zdobycie wielu informacji o naszych polach uprawnych – ich warunkach glebowych, stanie łanu, plonowaniu. Dla wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego w praktykę, szczególnie ważne są jednak cztery kategorie informacji: monitoring satelitarny łanu; badania zasobności gleby; strefy zarządzania polem; historia zasiewów i zbiorów. Na Pulpicie znajdziesz sekcję „Gotowość do zabiegów precyzyjnych”, która pomoże Ci ocenić swoje przygotowanie. Widnieje tu pasek postępu, gdzie, w wartościach procentowych,umieszczona jest informacja o stopniu uzupełnienia wspomnianych danych (wartość uśredniona dla…

Historia upraw

SatAgro pozwala na porównanie bieżącego sezonu z danymi z poprzednich lat. Prowadzenie historii upraw ma kluczowe znaczenie dla korzystania z doświadczeń z przeszłości przy podejmowaniu bieżących decyzji. Uzupełnienie historii upraw pomaga SatAgro w obliczaniu istotnych zmiennych, takich jak zmienna GDD uprawy (Growing Degree Days, suma temperatur efektywnych), obliczana od daty siewu. Historia upraw z poprzednich sezonów może być łatwo dodana w zakładce „Pola”. Najpierw wybierz widok „Płodozmian” w górnym prawym rogu, aby wyświetlić tabelę pól i sezonów. Kliknij „Dodaj” tam gdzie chcesz wprowadzić informacje o uprawach. Wyświetli się okno z edytorem historii upraw. Jeśli wprowadzane informacje dotyczą wielu pól (ten…

Tworzenie grupy pól

  W serwisie SatAgro istnieje możliwość stworzenia mapy aplikacyjnej do zabiegów precyzyjnych nie tylko dla pojedynczego pola, ale również dla grup pól. Jeśli uzupełniłeś historię upraw, pola, na których rośnie ta sama uprawa automatycznie stworzą grupę, np. grupa: burak cukrowy czy lucerna. Grupy możesz zdefiniować również samodzielnie. Aby to zrobić w zakładce Pola zaznaczamy pola, które mają tworzyć grupę (1). Następnie należy kliknąć ikonkę z plusem (2), co spowoduje, że wyświetli się okno, w którym należy podać nazwę i opis grupy. Wybranie przycisku „Utwórz” kończy proces definiowania grupy pól.  

Wgrywanie własnych danych

Jeżeli masz własne dane nt. gospodarstwa, np. mapy plonów albo mapy glebowo-rolnicze, możemy je wgrać do systemu. Dane użytkowników wyświetlać można później w „Eksploratorze”, a w niektórych przypadkach przekształcać je w zabiegi precyzyjne. Aby wgrać dane, przejdź do „Eksploratora”. W górnym lewym rogu, z listy „Pokaż na mapie”, wybierz „Dodaj nową warstwę” Wyświetli Ci się teraz okno, w którym możesz wybrać typ wgrywanych danych, np. mapy plonu. Ma to na celu ułatwienie zadania pracownikom integrującym Twoje dane w SatAgro. Po wyborze jednej z kategorii lub pozycji „Inne”, wyświetli się okno do którego możesz przeciągnąć swoje dane. W przeciągu ok. jednego dnia roboczego…

Eksport ewidencji zabiegów

W każdym gospodarstwie, w którym wykorzystywane są środki ochrony roślin (w celu innym niż własne, niezarobkowe potrzeby), musi być prowadzona ewidencja ich stosowania. Ponadto we wszystkich gospodarstwach rolnych, których powierzchnia jest równa lub większa niż 10 ha lub takich, które utrzymują zwierzęta gospodarskie w liczbie równej lub większej niż 10 DJP, musi być prowadzona również ewidencja zabiegów agrotechnicznych związanych z nawożeniem azotem. Za pomocą platformy SatAgro tego rodzaju ewidencje prowadzone są automatycznie. Do ich tworzenia wykorzystywane są informacje wprowadzane na konto użytkownika w trakcie planowania zabiegów ochrony roślin i nawożenia. Ewidencje uwzględniają zarówno zabiegi precyzyjne, do których zaplanowania wykorzystany został modułu…