Wgrywanie własnych danych

06/24/2021

Jeżeli masz własne dane nt. gospodarstwa, np. mapy plonów albo mapy glebowo-rolnicze, możemy je wgrać do systemu. Dane użytkowników wyświetlać można później w „Eksploratorze”, a w niektórych przypadkach przekształcać je w zabiegi precyzyjne.

Aby wgrać dane, przejdź do „Eksploratora”. W górnym lewym rogu, z listy „Pokaż na mapie”, wybierz „Dodaj nową warstwę”

Wyświetli Ci się teraz okno, w którym możesz wybrać typ wgrywanych danych, np. mapy plonu. Ma to na celu ułatwienie zadania pracownikom integrującym Twoje dane w SatAgro.

Po wyborze jednej z kategorii lub pozycji „Inne”, wyświetli się okno do którego możesz przeciągnąć swoje dane.

W przeciągu ok. jednego dnia roboczego dane powinny być dostępne na koncie. Aby wyświetlić wgrane dane, w „Eksploratorze” wybierz na przykład „Mapa plonu” z listy „Pokaż na mapie”.