Obsługa map zmiennego dawkowania w terminalach

02/16/2018

Wygenerowane w SatAgro mapy aplikacyjne kompatybilne są z komputerami pokładowymi inteligentnych opryskiwaczy i rozsiewaczy wielu producentów i dla różnych formatów.

Terminale z funkcją zmiennego dawkowania agrochemikaliów.
Lista z niektórymi terminalami kompatybilnymi z mapami zmiennego dawkowania tworzonymi w SatAgro.

Dla wygody użytkowników będziemy zamieszczać na stronie uproszczone instrukcje ładowania map aplikacyjnych do części z nich. W razie problemów z załadowaniem i obsługą map zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem instrukcji obsługi sprzętu lub do kontaktu z lokalnym przedstawicielem producenta.

Producenci terminali:

Amazone
Amatron 3
UWAGA – W polskojęzycznej instrukcji obsługi dostarczanej wraz ze sprzętem:
 • mapy aplikacyjne nazywane są kartami zastosowań
 • zadania ISOBUS nazywane są najczęściej zleceniami
Aby wgrać mapę aplikacyjną w formacie .shp na komputer pokładowy Amatron 3 należy posiadać aktualne licencje na rozszerzenia oprogramowania „GPS-switch” oraz „GPS-maps”. Amazone domyślnie zapewnia kupującym wersje próbne oprogramowania, z których korzystać można przez 50 godzin. Wszystkie trzy pliki tworzące shapefile z mapą aplikacyjną wgrać należy na pusty pendrive (USB, dysk przenośny), np. do katalogu „applicationmaps”. Procedura korzystania z map aplikacyjnych zależy od złącza, którym dysponuje nasz sprzęt.
Złącze AMABUSZłącze ISOBUS
Instrukcje dla użytkowników zaawansowanych: W aplikacji GPS-switch należy pobrać do Danych pola mapę aplikacyjną (kartę zastosowań), zdefiniować jednostki w których określone są dawki, po czym przejść do „Menu roboczego” Po włączeniu terminalu Amatron 3 wkładamy do niego pendrive z mapami aplikacyjnymi Wciskamy przycisk przełączania między aplikacjami  przez trzy sekundy Z listy aplikacji wybieramy „GPS-switch” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ), po czym wybieramy opcję „Dane pola” (przycisk funkcyjny F1) i, jeżeli w pamięci podręcznej są już dane jakiegoś pola, „Nowe” (F1) żeby je skasować. W ekranie danych pola wybieramy opcję „Pobierz” (F7). Amatron 3 wyświetli listę typów danych do pobrania: granice pola, strefy wyłączenia i karty zastosowań – t.j. mapy aplikacyjne (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ). Na ekranie widzimy teraz katalogi i pliki znajdujące się na pendrive’ie. Strzałkami i przyciskiem Enterwybieramy żądaną mapę aplikacyjną. UWAGA: Mapa aplikacyjna wyświetlona będzie dla większej czytelności jako pojedynczy plik z rozszerzeniem .shp Po wyborze mapy wyświetlona zostanie lista z wartościami w poszczególnych strefach. Po naciśnięciu przycisku Entermusimy dokonać wyboru jednostki. UWAGA: Jeżeli stosowany nawóz został rozcieńczony w stosunku do stężeń przyjętych przy tworzeniu mapy, Amatron 3 może dokonać odpowiednich przeliczeń już na polu; wystarczy wybrać opcję kg bądź l substancji czynnej na hektar, po czym sprecyzować stężenie. W pozostałych przypadkach należy wybrać kg lub l na hektar.  Amatron 3 wyświetla teraz mapę aplikacyjną – pobranie mapy się powiodło. Aby przejść do „Menu głównego” rozszerzenia GPS-switch należy:
 • wyjść z widoku pobieranej mapy naciskając przycisk ESC – wyświetlony zostanie ekran ładowania danych
 • Wybrać strzałkę „cofaj” (F4) – trafimy do ekranu danych pola
 • Wybrać „cofaj” (F4) – wyświetlone jest „Główne menu” rozszerzenia GPS-switch.
Możemy teraz przejść do „Menu roboczego” naciskając ESC Powinniśmy zobaczyć na ekranie lokalizację naszego ciągnika oraz mapę aplikacyjną.
Instrukcje dla użytkowników zaawansowanych: W aplikacji GPS-switch należy pobrać do Danych pola mapę aplikacyjną (kartę zastosowań), zdefiniować jednostki w których określone są dawki, po czym stworzyć i rozpocząć nowe zadanie (zlecenie) w aplikacji ISOBUS Task Controller. Po włączeniu terminalu Amatron 3 wkładamy do niego pendrive z mapami aplikacyjnymi System zleceń (czy też zadań) ISOBUS wymaga odpowiedniej struktury katalogów i plików na pendrive’ie. Dla uniknięcia komplikacji polecamy korzystanie z USB 2.0.
Przygotowanie nośnika danych za pierwszym razem
Aby przystosować nośnik USB do współpracy z terminalem kiedy używamy go po raz pierwszy należy wykonać następujące kroki:
 1. Wciskamy przycisk przełączania między aplikacjami przez trzy sekundy
 2. Z listy aplikacji wybieramy „ISOBUS-TC” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter )
 3. Aby aktywować kontrolera zadań należy wejść do ustawień wybierając ikonę narzędzi (przycisk F2) i upewnić się że odpowiednie pole jest zaznaczone
 4. Jeżeli zmieniliśmy któreś z ustawień, należy zrestartować urządzenie aby zmiany zostały wprowadzone. W takim wypadku po włączeniu należy ponownie wejść do aplikacji „ISOBUS-TC” i ustawień.
 5. Aby stworzyć odpowiednie katalogi dla zleceń ISOBUS, na pendrive’ie należy nacisnąć F1.
 6. Po wyjściu z ustawień poprzez wybranie strzałki „cofnij” (przycisk F4) do głównego menu aplikacji „ISOBUS-TC” powinno być widać nieobecne wcześniej opcje – lista „Zleceń” i „Danych”.
Jeżeli dysponujemy odpowiednio przygotowanym pendrive’m możemy przystąpić do pobierania mapy aplikacyjnej do komputera pokładowego. Wciskamy przycisk przełączania  między aplikacjami przez trzy sekundy Z listy aplikacji wybieramy „GPS-switch” (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ), po czym wybieramy opcję „Dane pola” (przycisk funkcyjny F1) i, jeżeli w pamięci podręcznej są już dane jakiegoś pola, „Nowe” (F1) żeby je skasować. W ekranie danych pola wybieramy opcję „Pobierz” (F7). Amatron 3 wyświetli listę typów danych do pobrania: granice pola, strefy wyłączenia i karty zastosowań – t.j. mapy aplikacyjne (wyboru dokonujemy strzałkami góra/dół i potwierdzamy przyciskiem Enter ). Na ekranie widzimy teraz katalogi i pliki znajdujące się na pendrive’ie. Strzałkami i przyciskiem Enter wybieramy żądaną mapę aplikacyjną. UWAGA: Mapa aplikacyjna wyświetlona będzie dla czytelności jako pojedynczy plik z rozszerzeniem .shp. Po wyborze mapy wyświetlona zostanie lista z wartościami. Po naciśnięciu przycisku Enter musimy dokonać wyboru jednostki. UWAGA: Jeżeli stosowany nawóz został rozcieńczony w stosunku do stężeń przyjętych przy tworzeniu mapy Amatron 3 może dokonać odpowiednich przeliczeń; wystarczy wybrać opcję kg bądź l substancji czynnej na hektar, po czym sprecyzować stężenie. W pozostałych przypadkach należy wybrać kg lub l na hektar. Amatron 3 wyświetla teraz mapę aplikacyjną – pobranie mapy się powiodło. Aby przejść do „Menu głównego” rozszerzenia GPS-switch należy:
 • wyjść z widoku pobieranej mapy naciskając przycisk ESC – wyświetlony zostanie ekran ładowania danych
 • Wybrać „cofaj” (F4) – trafimy do ekranu danych pola
 • Wybrać „cofaj” (F4) – wyświetlone jest „Główne menu” rozszerzenia GPS-switch.
Należy teraz określić parametry zadania w aplikacji Task Controller. Aby to uczynić należy wcisnąć przycisk przełączania między aplikacjami na trzy sekundy i wybrać z listy aplikacji (za pomocą strzałek i przycisku Enter) ISOBUS-TC. Za pomocą przycisku F1 przechodzimy do listy zleceń. W widoku listy zleceń stworzyć musimy nowe zlecenie; czynność tą symbolizuje ikona nieprzekreślonej kartki, którą wybrać należy wciskając F2. Amatron wyświeli nazwę zlecenia wraz z szeregiem parametrów takich jak klient, pole, kierowca. Aby rozpocząć zlecenie wybrać należy ikonę zielonego światła (F2). Na komputerze wyświetlone są parametry rozpoczętego zlecenia. Strzałkami wybieramy pozycję „Wartość zadana” i potwierdzamy przyciskiem Enter. Amatron powinien automatycznie pobrać „wartości zadane” z mapy aplikacyjnej. Aby zastosować mapę w terenie należy wcisnąć przycisk przełączania aplikacji i uruchomić sprzęt w układzie sterowania maszyny. Aby wyświetlić rozszerzenie „GPS-switch”, w którym możemy obserwować swoją pozycję na polu i aktualną dawkę nawożenia, należy jeszcze raz nacisnąć przycisk przełączania aplikacji i wejśc do „Menu roboczego” „GPS-switch” za pomocą przycisku ESC. Powinniśmy zobaczyć na ekranie lokalizację naszego ciągnika oraz mapę aplikacyjną.
Amatron 4

Korzystanie z map aplikacyjnych w terminalu AmaTron 4 wymaga posiadania aktywnej licencji Maps&doc (Mapy i dokumentacja). Wersja demonstracyjna dostarczana wraz z nowym terminalem pozwala na do 25 operacji importu lub eksportu danych. Aby sprawdzić status licencji należy wejść w następujące ustawienia terminala: Główne menu->  Ustawienia (symbol koła zębatego) -> Licence management-> Maps&doc

Tworzenie w menu nowego pola, do którego będzie przyporządkowany plik Shape

 1. W menu głównym wybrać symbol pola 
 2. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 3. Dodać pole symbolem + i nadać mu nazwę
 4. Zaakceptować symbolem

Przyporządkowanie pliku Shape do nowo utworzonego pola

 1. Umieścić nośnik USB w porcie znajdującym się u góry terminala.
 2. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 3. Wybrać żądane pole i przejść do jego menu wybierając 
 4. W menu wybranego pola wybrać 
 5. Zostaną wyświetlone mapy zapisane na nośniku USB. Należy wybrać żądaną mapę. Wyświetlony zostanie zarys pola. Kontroli podlega poprawność jednostek, wartości skali. Aby zaakceptować prawidłowe wartości naciskamy

Określanie danych zadania, wykonywanego na wcześniej utworzonym polu i przyporządkowanym do niego plikiem Shape.

 1. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 2. Wybrać żądane pole i przejść do jego menu wybierając
 3. Wybierając + przy polu Jobs, określana jest nazwa pracy, zadania.

 1. Dodatkowo jest możliwość określania użytego produktu, gospodarstwa, kierowcy. Te dane mogą być użyte do dokumentacji pracy.
 2. Akceptacja przyciskiem   oznacza powrót do głównego widoku mapy
 3. W razie potrzeby można wybierać widok żądanej nakładki mapy (mapę aplikacyjną) wybierając symbol . Praca może zostać rozpoczęta.

Amapad

Mapy aplikacyjne (tzw. karty aplikacji) można wprowadzać na terminal AMAPAD na dwa sposoby:

 • przyporządkowanie do już utworzonego zlecenia (zadania) na terminalu AMAPAD plików shape file z danymi dawkowania,
 • eksport gotowego zlecenia wraz z zapisaną kartą aplikacyjną w formie pliku TASKDATA.XML.

Pierwsza metoda umożliwia korzystanie z map generowanych w aplikacji SatAgro. Zlecenie tworzone bezpośrednio na terminalu AMAPAD wymaga jedynie przyporządkowania odpowiedniego pliku shape z tych, które zostały przegrane na nośnik USB. Po utworzeniu przez operatoraz zlecenia na terminalu należy wykonać następujące kroki, żeby wprowadzić mapy aplikacyjne:

 1. Podłączyć pamięć USB z wgranymi mapami aplikacyjnymi w formacie shape do terminala.
 2. W menu Zlecenie nacisnąć przycisk .
 3. Przyciskiem  otworzyć menu Przypisywanie sterowania dawką, po czym na ekranie pojawi się panel do skonfigurowania dawkowania dla wybranego zlecenia:
 4. W wierszu z żądaną jednostką nacisnąć przycisk w kolumnie Źródło po czym zostanie wyświetlona lista wyboru źródeł sygnału, na której należy zaznaczyć opcję Użyj bezpośrednio pliku kształtu:
 5. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić nasz wybór przyciskiem , po czym na ekranie pojawi się widok katalogów w pamięci USB, z których można wybrać plik kształtu i dopisać go do zlecenia:
 6. W przeglądarce katalogów należy wybrać odpowiednią mapę aplikacyjną (plik shape) z tych, które zostały przegrane do nośnika USB, i ponownie nasz wybór zatwierdzić przyciskiem .
 7. Wyświetlona zostanie zawartość pliku shape:
 8. W pliku shape zapisane mogą być różne mapy aplikacyjne z różnymi dawkami rozsiewu/oprysku. Poszczególne wartości zapisane w mapie aplikacyjnej nazywają się Atrybuty. Za pomocą strzałek trzeba wybrać żądany atrybut. W przypadku map stworzonych w aplikacji SatAgro należy wybrać atrybut DOSE i ponownie zatwierdzić nasz wybór przyciskiem .
 9. Wyświetlone zostaną ustawienia zmiennego sterowania dawką:
 10. Jeśli mapa aplikacyjna zawiera obszary, w których dawka rozsiewu lub oprysku nie jest określona, w punkcie Stała wartość trzeba podać wartość stałej dawki rozsiewu lub oprysku.
 11. W podobny sposób w punkcie Wartość spoza pola podać wartość dawki, która ma zostać rozprowadzona, gdy narzędzie robocze przekroczy linię graniczną naszego pola.
 12. Na koniec, w punkcie Wartość utraconej pozycji należy podać wartość dawki, która ma zostać rozprowadzona, gdy sygnał GPS jest przerwany.
 13. W przypadku gdyby było konieczne zmniejszyć lub zwiększyć wszystkie dawki rozsiewu lub oprysku, w punkcie Skala podczas importu kształtu należy podać wartość, przez którą dawki rozsiewu lub oprysku mają być przemnożone.
 14. Po ustaleniu wszystkich tych parametrów należy zatwierdzić przyciskiem , po czym mapa aplikacyjna zostanie wczytana do terminala.

Żeby nie wystąpiły problemy z prawidłowym wyświetleniem map aplikacyjnych, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Jako Mapa pokrycia musi być wybrana Karta aplikacyjna, czyli mapa aplikacyjna.
 • W panelu kontroli zmiennym dawkowaniem (karta VRC) wybrany musi być sterowany element narzędzia roboczego.
 • Skala pokrycia musi być skonfigurowana.

Szczegóły ustawienia tych dodatkowych opcji oraz pełną dokumentację z instrukcją obsługi terminalu AMAPAD można znaleźć na stronie producenta.

ISOBUS CCI-100/CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji.

Warunki techniczne:

– Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy.

– Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier

Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.)

 1. Utworzyć zadanie na terminalu CCI
 2. Podłączyć nośnik USB do terminala. W ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Importuj mapę aplikacji w formacie Shape“ (F9)
 3. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Pamięć USB“

 

 1. Wybrać mapę aplikacyjną SatAgro, która ma być importowana

 

 1. Następnie określić kolumnę z danymi aplikacyjnymi. Mass – nawóz sypki, Volume – Ciecz.

 

 1. W kolejnym oknie określić jednostki kg/ha i zatwierdzić OK. Mapa zostanie zaimportowana do terminala. Podgląd mapy zmiennej aplikacji jest możliwy wybierając przycisk kompasu 

na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu . Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.

Import plików zmiennego dawkowaniu (zleceń ISO-XML)

 1. Podłączyć do terminala nośnik USB. Port znajduje się na tylnej ścianie ekranu, pod plastikową klapką.
 2. W głównym menu terminala w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Control“ 

 

 1. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Import danych zlecenia“
 2. Wybrać plik zlecenia, który ma być importowany. W tym celu w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik z plikiem zlecenia lub przełącznikami „Do góry“ (F10) i „Do dołu“ (F11) nawigować między plikami map aplikacyjnych następnie nacisnąć na „OK“ (F6).

 

 1. Transfer może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu następuje restart oprogramowania.

Uruchomienie żądanego zlecenia

 1. W menu głównym wybrać „Zlecenia”


2. Nacisnąć na zlecenie na liście zleceń. W menu kontekstowym nacisnąć na przełącznik „Wyświetl“. Wyświetli się widok szczegółowego zlecenia. Widok szczegółowy zlecenia jest podzielony na 6 zakładek: Bieżące zlecenie, Licznik, Mapa, Komentarze, Opracowanie zlecenia i Raport.

3. Podgląd mapy zmiennej aplikacji z systemu SatAgro jest możliwy wybierając przycisk kompasu na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu  Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.
Arag
BRAVO 400s

Warunki techniczne:

– Pliki Shape zapisane na nośniku USB (ewentualnie karcie SD) w folderze pod nazwą: maps

Importowanie mapy aplikacyjnej

 1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty do wyboru) znajdującym się z prawej strony terminala pod zaślepką
 2. Aby wejść do menu głównego, należy wybrać przycisk  na obudowie. Kolejno należy wybrać przyciskiem F4 zarządzanie pamięciami .

 

 1. Następnie strzałkami wybrać żądany nośnik pamięci i zatwierdzić przyciskiem OK. Wybrać pozycję mapy.

 

 1. Kolejno należy wybrać żądaną mapę i kopiuj do pamięci wewnętrznej. Zatwierdzić OK. Plik został zaimportowany.

Rozpoczęcie pracy i aktywowanie odpowiedniej mapy zmiennego dawkowania.

1. Powrócić do Menu głównego przyciskiem . Wybrać przyciskiem F3 „Nowa Praca”.

2. W nowym oknie w pozycji Mapa zmienić pozycję [Żaden] na wybrać z listy map zaimportowany wcześniej plik i zatwierdzić OK. Zadanie z mapą zostało utworzone.

Podgląd mapy i kontrola wartości zmiennej dawki.

Podczas pracy w oknie roboczym:

1. Należy wybrać na obudowie przycisk „Menu pracy” 

3. Następnie przyciskiem F6 „Mapy instrukcji”. Przechodzimy do widoku mapy z zaznaczoną legendą i aktualną pozycją maszyny.

 

CCI
CCI (Competence Center Isobus) stanowi konsorcjum ufundowane przez szereg producentów sprzętu rolniczego. Opracowane przez konsorcjum terminale sprzedawane są pod markami firm wchodzących w jego skład i różnią się nieznacznie wyglądem zewnętrznym i stylistyką interfejsu. Poniższe terminale sprzedawane są między innymi pod markami: Rauch, Kuhn, Amazone, Pottinger, Krone, Grimme, Lemken.
ISOBUS CCI-100/CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji.

Warunki techniczne:

– Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy.

– Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier

Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.)

 1. Utworzyć zadanie na terminalu CCI
 2. Podłączyć nośnik USB do terminala. W ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Importuj mapę aplikacji w formacie Shape“ (F9)
 3. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Pamięć USB“

 

 1. Wybrać mapę aplikacyjną SatAgro, która ma być importowana

 

 1. Następnie określić kolumnę z danymi aplikacyjnymi. Mass – nawóz sypki, Volume – Ciecz.

 

 1. W kolejnym oknie określić jednostki kg/ha i zatwierdzić OK. Mapa zostanie zaimportowana do terminala. Podgląd mapy zmiennej aplikacji jest możliwy wybierając przycisk kompasu 

na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu . Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.

Import plików zmiennego dawkowaniu (zleceń ISO-XML)

 1. Podłączyć do terminala nośnik USB. Port znajduje się na tylnej ścianie ekranu, pod plastikową klapką.
 2. W głównym menu terminala w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Control“ 

 

 1. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Import danych zlecenia“
 2. Wybrać plik zlecenia, który ma być importowany. W tym celu w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik z plikiem zlecenia lub przełącznikami „Do góry“ (F10) i „Do dołu“ (F11) nawigować między plikami map aplikacyjnych następnie nacisnąć na „OK“ (F6).

 

 1. Transfer może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu następuje restart oprogramowania.

Uruchomienie żądanego zlecenia

 1. W menu głównym wybrać „Zlecenia”


2. Nacisnąć na zlecenie na liście zleceń. W menu kontekstowym nacisnąć na przełącznik „Wyświetl“. Wyświetli się widok szczegółowego zlecenia. Widok szczegółowy zlecenia jest podzielony na 6 zakładek: Bieżące zlecenie, Licznik, Mapa, Komentarze, Opracowanie zlecenia i Raport.

3. Podgląd mapy zmiennej aplikacji z systemu SatAgro jest możliwy wybierając przycisk kompasu na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu  Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.
ISOBUS CCI-1200

Wymagania techniczne:

– Instrukcja jest ważna dla wersji oprogramowania CCI.OS 1.1, wersja sprzętu 0.5, 1.0 i nowsze

– Pliki mapy aplikacyjnej muszą być zapisane na nośniku USB w folderze nazwanym Shape

Wprowadzanie plików Shape z mapą aplikacyjną SatAgro do terminala CCI-1200

 1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty USB znajdują się po lewej stronie terminala pod zaślepkami)
 2. W menu głównym wybrać CCI.Control czyli zarządzanie danymi, pod symbolem 
 3. Nacisnąć na przycisk 
 4. Wyłączyć tryb polowy naciskając przycisk
 5. Nacisnąć na przełącznik „Import” . Zostanie wyświetlona lista plików Shape.
 6. Wybrać mapę aplikacyjną Shape z listy . Symbol Shape zostanie wyświetlony z prawej strony obok listy wyboru.

7. Nacisnąć na przycisk Action . Zostanie wyświetlona lista wyboru.

8. Wybrać „Mapa aplikacji”. Zostanie wyświetlona lista wyboru z kolumnami tabeli wartości zadanych. Wybór wartości zadanych to wybór typu aplikacji: masa/powierzchnię, objętość/powierzchnię i odpowiednich jednostek kg/ha, l/ha itp.

9. Wybrać odpowiednią kolumnę wartość zadanych. A następnie przyciskiem  przejść do wstępnego wyboru jednostek

10. Dokonać wstępnego wyboru i następnie wybrać . Zostanie wyświetlona lista wyboru z jednostkami, z której należy wybrać odpowiednią jednostkę.

11. Nacisnąć przycisk . Mapa aplikacyjna Shape zostanie zaimportowana. Zlecenie zostanie założone i wyświetlone. Powrót do menu głównego umożliwia rozpoczęcie aplikacji.

HARDI
HC 8500 & HC 9500

Wymagania techniczne:

Typy plików (map zmiennego dawkowania), które są obsługiwane przez terminale HC 8500 i HC 9500, to pliki Shape (mapa złożona z trzech plików o rozszerzeniach .shp, .shx, .dbf) oraz pliki .irx

Postępowanie:

 1. Umieścić nośnik USB w odpowiednim Porcie z prawej strony terminala
 2. Wczytywanie receptur/map zmiennego dawkowania

– W menu w Przyborniku kontroli produktu (Product Control Toolbox) nacisnąć przycisk Ustawienia kontroli dawki  (Rate Control Settings)

 

– W nowo otwartym oknie kliknąć symbol nośnika USB 

– Zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku.

– Zaznaczyć odpowiedni .shp i naciśnij przycisk 

– Ekran ustawień kontroli dawki (Rate Control Settings) zostanie ponownie wyświetlony z informacją o produkcie, jednostkach wartości maksymalnej i minimalnej dawkowania, dawkowanie domyślne będzie widoczna na ekranie. W razie potrzeb można dokonać zmian w tych ustawieniach.

 

– Po ponownej akceptacji przyciskiem  wyświetlona zostanie duża mapa na głównym ekranie terminala

 1. Ustawienia wyświetlania legendy mapy zmiennego dawkowania

– W celu włączenia legendy należy kliknąć w symbol klucza  z prawej strony ekranu, następnie przycisk „Rx” i powrót do widoku mapy strzałką u góry okna. Ostateczny widok mapy z legendą zostanie wyświetlony na terminalu. Można rozpocząć zabieg.

HC 6500 & ISOBUS VC

Uruchamianie zmiennej dawki na terminalu Hardi HC 6500/ISOBUS VT wyposażonym w zewnętrzne źródło danych. Przyrządy te nie są wyposażone w odbiorniki GPS, jednak możliwe jest podpięcie ich pod zewnętrzne terminale obsługujące mapy SatAgro.

Instrukcja dotyczy dwóch wersji terminali:

HC 6500, oprogramowanie nie-ISOBUS lub Virtual Terminal (VT), oprogramowanie ISOBUS na przykładowym terminalu ciągnika Massey Ferguson

Aby uruchomić pobieranie informacji o dawce z zewnętrznego źródła, należy wejść w menu w pozycję 2.3 Zróżnicowane dawkowanie cieczy (VRA) / Zdalne sterowanie / HARDI AutoSectionControl

Jeśli dawką cieczy steruje źródło zewnętrzne (np. mapa aplikacji, zdalny czujnika lub system GPS, taki jak HARDI AutoSectionControl), należy włączyć to menu. Zaznaczyć należy jedno z podmenu:

 • Menu 2.3.1 Wyłączone
 • Menu 2.3.2 Włączone

W górnym wierszu wyświetlacza pojawi się symbol  co oznacza: Zmienna dawka cieczy (aktywna nawigacja GPS).  Wciąż możliwa jest ręczna regulacja ciśnienia i krokowa zmiana dawki cieczy.

Porty COM zewnętrznego źródła (np. Trimble CFX-750) należy podłączyć do portów COM systemu za pomocą 9-stykowego złącza D-sub.

ISOBUS ma jeden port COM:

 • COM 1 na panelu SetBox.

HC 6500 ma 2 porty COM:

 • COM 1 na terminalu
 • COM 2 na terminalu

Domyślnie zewnętrzne źródło jest podłączone do HC 6500 przez port COM1, gdyż port COM2 jest przypisany drukarce. Zmiany można dokonać w menu rozszerzonym. Obydwa porty COM nie mogą być równocześnie przypisane do VRA – może to doprowadzić do niefunkcjonowania systemu.

John Deere
Greenstar3 2630

Terminal GreenStar3 2630 wymaga określonej struktury plików z mapą aplikacyjną. Należy zatem pamiętać o poprawnym zdefiniowaniu terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej, i, przy pobieraniu, wybrać opcję „format terminala”. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog „Rx” przygotowany przez SatAgro.

Importowanie plików Shape na terminal GreenStar3 2630

Uwaga: import danych wiąże się z usunięciem map dotychczas przechowywanych na urządzeniu. Jeżeli chcemy na terminalu mieć dostęp do więcej niż jednej mapy aplikacyjnej, zawartość poszczególnych ściągniętych z SatAgro katalogów „Rx”  należy umieścić w pojedynczym katalogu o nazwie „Rx” na nośniku USB

 1. Należy zatrzymać maszynę i wszystkie operacje wykonywane na terminalu
 2. Umieścić nośnik USB z plikami w porcie USB znajdującym się pod gumową zaślepką z prawej strony terminala
 3. Po około 10 sekundach otworzy się okno transferu danych (Data Transfer)

 1. Należy wybrać na ekranie Import Global Prescriptions and Shapefile Data
 2. Kiedy transfer danych zostanie zakończony, wyświetlony zostanie komunikat: Data Transfer is Complete
 3. Wszystkie wcześniejsze pliki z pamięci wewnętrznej terminala zostaną usunięte. Funkcje terminala mogą być użytkowane po odłączeniu nośnika USB.

Przetworzenie plików w terminalu GreenStar3:

Aby użytkować pliki Shape na terminalu wymagają one wewnętrznej konwersji. W tym celu należy:

 1.  Wybrać żądany plik podlegający konwersji z listy plików i nowo otwartym oknie uzupełnić parametry. Akceptacja – prawy dolny róg okna.

 1. Przetwarzanie pliku potrwa ok 30 sekund. Po przetworzeniu terminal utworzy również folder GRx na nośniku USB. Wyświetli się okno z zaznaczeniem stref (dawka zero – strefa czarna) i parametrami zabiegu.

 1. Po kliknięciu „Enlarge Map” wyświetlony zostanie pełny widok mapy. Aplikacja zmiennej dawki może zostać rozpoczęta.
KUHN
ISOBUS CCI-100/CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji.

Warunki techniczne:

– Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy.

– Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier

Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.)

 1. Utworzyć zadanie na terminalu CCI
 2. Podłączyć nośnik USB do terminala. W ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Importuj mapę aplikacji w formacie Shape“ (F9)
 3. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Pamięć USB“

 

 1. Wybrać mapę aplikacyjną SatAgro, która ma być importowana

 

 1. Następnie określić kolumnę z danymi aplikacyjnymi. Mass – nawóz sypki, Volume – Ciecz.

 

 1. W kolejnym oknie określić jednostki kg/ha i zatwierdzić OK. Mapa zostanie zaimportowana do terminala. Podgląd mapy zmiennej aplikacji jest możliwy wybierając przycisk kompasu 

na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu . Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.

Import plików zmiennego dawkowaniu (zleceń ISO-XML)

 1. Podłączyć do terminala nośnik USB. Port znajduje się na tylnej ścianie ekranu, pod plastikową klapką.
 2. W głównym menu terminala w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Control“ 

 

 1. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Import danych zlecenia“
 2. Wybrać plik zlecenia, który ma być importowany. W tym celu w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik z plikiem zlecenia lub przełącznikami „Do góry“ (F10) i „Do dołu“ (F11) nawigować między plikami map aplikacyjnych następnie nacisnąć na „OK“ (F6).

 

 1. Transfer może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu następuje restart oprogramowania.

Uruchomienie żądanego zlecenia

 1. W menu głównym wybrać „Zlecenia”


2. Nacisnąć na zlecenie na liście zleceń. W menu kontekstowym nacisnąć na przełącznik „Wyświetl“. Wyświetli się widok szczegółowego zlecenia. Widok szczegółowy zlecenia jest podzielony na 6 zakładek: Bieżące zlecenie, Licznik, Mapa, Komentarze, Opracowanie zlecenia i Raport.

3. Podgląd mapy zmiennej aplikacji z systemu SatAgro jest możliwy wybierając przycisk kompasu na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu  Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.
ISOBUS CCI-1200

Wymagania techniczne:

– Instrukcja jest ważna dla wersji oprogramowania CCI.OS 1.1, wersja sprzętu 0.5, 1.0 i nowsze

– Pliki mapy aplikacyjnej muszą być zapisane na nośniku USB w folderze nazwanym Shape

Wprowadzanie plików Shape z mapą aplikacyjną SatAgro do terminala CCI-1200

 1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty USB znajdują się po lewej stronie terminala pod zaślepkami)
 2. W menu głównym wybrać CCI.Control czyli zarządzanie danymi, pod symbolem 
 3. Nacisnąć na przycisk 
 4. Wyłączyć tryb polowy naciskając przycisk
 5. Nacisnąć na przełącznik „Import” . Zostanie wyświetlona lista plików Shape.
 6. Wybrać mapę aplikacyjną Shape z listy . Symbol Shape zostanie wyświetlony z prawej strony obok listy wyboru.

7. Nacisnąć na przycisk Action . Zostanie wyświetlona lista wyboru.

8. Wybrać „Mapa aplikacji”. Zostanie wyświetlona lista wyboru z kolumnami tabeli wartości zadanych. Wybór wartości zadanych to wybór typu aplikacji: masa/powierzchnię, objętość/powierzchnię i odpowiednich jednostek kg/ha, l/ha itp.

9. Wybrać odpowiednią kolumnę wartość zadanych. A następnie przyciskiem  przejść do wstępnego wyboru jednostek

10. Dokonać wstępnego wyboru i następnie wybrać . Zostanie wyświetlona lista wyboru z jednostkami, z której należy wybrać odpowiednią jednostkę.

11. Nacisnąć przycisk . Mapa aplikacyjna Shape zostanie zaimportowana. Zlecenie zostanie założone i wyświetlone. Powrót do menu głównego umożliwia rozpoczęcie aplikacji.

Mueller Elektronik
Korzystanie z map aplikacyjnych SatAgro na niektórych terminalach Mueller Elektronik wymagać może przetworzenia mapy za pomocą dostępnego za darmo konwertera. (Konwerter map aplikacyjnych Mueller Elektronik)
TOUCH-800

Terminal Touch 800 umożliwia korzystanie z map aplikacyjnych w formacie shapefile, pod warunkiem posiadania aktualnej licencji ISOBUS-TC.

Instrukcja

Aby importować mapę aplikacyjną.

 1. Skopiuj mapę aplikacyjną shape do katalogu „SHP” na nośniku danych USB.
 2. Włóż nośnik danych USB do terminalu.
 3. TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
 4. Dotknij opcji „Pola”.
 5. Jeżeli nie utworzyłeś jeszcze pola, utwórz je teraz.
 6. Dotknij pola, do którego chcesz załadować mapę aplikacyjną.
  ⇨ Pojawiają się właściwości pola. Z boku widoczne są uprzednio wprowadzone dane i symbole funkcji.
  ⇨ Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa. Możesz jednak zaimportować kolejną mapę.
 7.  Otwórz widok importu.
 8. Dotknij opcji „Rodzaj danych”. ⇨ Pojawia się lista z dostępnymi rodzajami danych.
 9. Wybierz „Mapa aplikacyjna”.
 10. Dotknij opcji „Wybór pliku”.
 11. Wybierz mapę aplikacyjną. ⇨ Wyświetla się ekran z właściwościami mapy aplikacyjnej.
 12. Podczas pierwszego importu mapy aplikacyjnej dotknij najpierw opcji „Wybór kolumny”, aby wybrać kolumnę z wartością zadaną, a następnie opcję „Wybór jednostek”, aby wybrać jednostkę. Wartości te zostaną automatycznie wybrane przy późniejszych importach.
 13. Back – opuść ekran.
 14. Pojawia się podgląd mapy aplikacyjnej.
 15. Back – opuść ekran.
 16. Pojawi się pytanie, czy chcesz importować plik.
 17. Potwierdź.
 18. Mapa aplikacyjna zostaje załadowana i jest aktywna.

Aby aktywować mapę aplikacyjną:

 1. TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
 2. Dotknij opcji „Pola”.
 3. Dotknij pola, które chcesz obrobić.
  ⇨ Pojawiają się właściwości pola.
  ⇨ Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa.
 4. Dotknij opcji „Mapa aplikacyjna”.
 5. Wybierz mapę aplikacyjną.
  ⇨ Jeżeli aktywujesz pole, zostanie użyta ta mapa aplikacyjna.

(Materiał ze strony producenta)

Rauch
ISOBUS CCI-100/CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji.

Warunki techniczne:

– Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy.

– Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier

Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.)

 1. Utworzyć zadanie na terminalu CCI
 2. Podłączyć nośnik USB do terminala. W ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Importuj mapę aplikacji w formacie Shape“ (F9)
 3. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Pamięć USB“

 

 1. Wybrać mapę aplikacyjną SatAgro, która ma być importowana

 

 1. Następnie określić kolumnę z danymi aplikacyjnymi. Mass – nawóz sypki, Volume – Ciecz.

 

 1. W kolejnym oknie określić jednostki kg/ha i zatwierdzić OK. Mapa zostanie zaimportowana do terminala. Podgląd mapy zmiennej aplikacji jest możliwy wybierając przycisk kompasu 

na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu . Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.

Import plików zmiennego dawkowaniu (zleceń ISO-XML)

 1. Podłączyć do terminala nośnik USB. Port znajduje się na tylnej ścianie ekranu, pod plastikową klapką.
 2. W głównym menu terminala w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Control“ 

 

 1. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Import danych zlecenia“
 2. Wybrać plik zlecenia, który ma być importowany. W tym celu w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik z plikiem zlecenia lub przełącznikami „Do góry“ (F10) i „Do dołu“ (F11) nawigować między plikami map aplikacyjnych następnie nacisnąć na „OK“ (F6).

 

 1. Transfer może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu następuje restart oprogramowania.

Uruchomienie żądanego zlecenia

 1. W menu głównym wybrać „Zlecenia”


2. Nacisnąć na zlecenie na liście zleceń. W menu kontekstowym nacisnąć na przełącznik „Wyświetl“. Wyświetli się widok szczegółowego zlecenia. Widok szczegółowy zlecenia jest podzielony na 6 zakładek: Bieżące zlecenie, Licznik, Mapa, Komentarze, Opracowanie zlecenia i Raport.

3. Podgląd mapy zmiennej aplikacji z systemu SatAgro jest możliwy wybierając przycisk kompasu na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu  Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.
ISOBUS CCI-1200

Wymagania techniczne:

– Instrukcja jest ważna dla wersji oprogramowania CCI.OS 1.1, wersja sprzętu 0.5, 1.0 i nowsze

– Pliki mapy aplikacyjnej muszą być zapisane na nośniku USB w folderze nazwanym Shape

Wprowadzanie plików Shape z mapą aplikacyjną SatAgro do terminala CCI-1200

 1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty USB znajdują się po lewej stronie terminala pod zaślepkami)
 2. W menu głównym wybrać CCI.Control czyli zarządzanie danymi, pod symbolem 
 3. Nacisnąć na przycisk 
 4. Wyłączyć tryb polowy naciskając przycisk
 5. Nacisnąć na przełącznik „Import” . Zostanie wyświetlona lista plików Shape.
 6. Wybrać mapę aplikacyjną Shape z listy . Symbol Shape zostanie wyświetlony z prawej strony obok listy wyboru.

7. Nacisnąć na przycisk Action . Zostanie wyświetlona lista wyboru.

8. Wybrać „Mapa aplikacji”. Zostanie wyświetlona lista wyboru z kolumnami tabeli wartości zadanych. Wybór wartości zadanych to wybór typu aplikacji: masa/powierzchnię, objętość/powierzchnię i odpowiednich jednostek kg/ha, l/ha itp.

9. Wybrać odpowiednią kolumnę wartość zadanych. A następnie przyciskiem  przejść do wstępnego wyboru jednostek

10. Dokonać wstępnego wyboru i następnie wybrać . Zostanie wyświetlona lista wyboru z jednostkami, z której należy wybrać odpowiednią jednostkę.

11. Nacisnąć przycisk . Mapa aplikacyjna Shape zostanie zaimportowana. Zlecenie zostanie założone i wyświetlone. Powrót do menu głównego umożliwia rozpoczęcie aplikacji.

Trimble
TMX-2050

Uwaga – w anglojęzycznych materiałach instruktażowych Trimble mapy aplikacyjne nazywane są prescriptions

Aby importować mapę aplikacyjną do komputerów pokładowych Trimble TXM-2050, nośnik USB musi zawierać ściśle określoną strukturę plików. Aby po kliknięciu „format terminala” otrzymać odpowiednio przygotowane dane, należy pamiętać o prawidłowym określeniu nazwy terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog przygotowany przez SatAgro.

Terminal Trimble TMX-2050. Źródło: trimble.com

Importowanie map aplikacyjnych

Włożywszy USB do gniazda komputera pokładowego TMX-2050, dotknąć należy dolny prawy róg paska wyświetlacza.

Gdy wyświetli się lista powiadomień (notifications), naciskamy ikonę USB

Komputer wyświetla menu USB, w którym możemy przejść do ekranu transferu danych naciskając ikonę

Możemy teraz wybrać poszczególne pliki do załadowania do komputera.

Korzystanie z map aplikacyjnych

Aby skorzystać z mapy aplikacyjnej w komputerze TMX-2050 należy uprzednio:

 • ustalić parametry sterowanego przez komputer przyrządu
 • wybrać w komputerze pole
 • Przypisać mapę aplikacyjną do pola

Aby skonfigurować mapę należy:

 • W Menu Run nacisnąć ikonę mapyaplikacyjnej . Z listy aktywnych przyrządów (channels) wybieramy ten, za pomocą którego rozprowadzać będziemy nawóz.
 • Następnie, naciskamy Prescription File Name iwybieramy z listy plików mapę aplikacyjną którą chcemy zastosować. Zatwierdzamy wybór i naciskamy przycisk Next
 • Teraz należy wybrać nazwę kolumny w której przechowywane są wartości dawek (Column Name). W przypadku map aplikacyjnych SatAgro jest to kolumna „DOSE”.
 • W kolejnym kroku wybieramy jednostki w których określone są dawki (Column Units).
 • TMX-2050 pozwala ustalić zachowanie sprzętu kiedy wyjedziemy poza obszar mapy aplikacyjnej (When outside Prescription). Może być to Close (sprzęt przestanie rozsiewać nawóz), Last Rate (ostatnia dawka z mapy aplikacyjnej) lub Default Rate (określona przez użytkownika dawka domyślna).
 • Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć Finish i zatwierdzić zapisanie mapy aplikacyjnej.

Aby rozpocząć pracę z mapą aplikacyjną w polu:

 • w Menu Run przechodzimy do widoku sterowania dawkami naciskając na ikonę .
 • W widoku sterowania dawkami naciskamy przycisk mapy aplikacyjnej – dawki na polu ustalane będą od teraz przez mapę aplikacyjną. Aby powrócić do ręcznego ustawiania dawek należy jeszcze raz przycisnąć ikonę mapy aplikacyjnej.
CFX-750

Terminal CFX-750 oferuje najważniejsze funkcje związane z rolnictwem precyzyjnym w tym prace z mapami aplikacyjnymi zmiennego dawkowania tworzone w SatAgro. Jest to intuicyjne urządzenie, które pozwala na łatwe wykonywanie najczęstszych zadań rolniczych, redukując czas pracy i zwiększając wydajność gospodarstwa.

Wyświetlacz GFX-750 - Trimble Agriculture
Terminal Trimble CFX. Source: trimble.com

Importowanie map aplikacyjnych

Uwaga: w polskojęzycznej instrukcji obsługi Trimble CFX-750 mapy aplikacyjne nazywane są „opisami”

Przy tworzeniu nowy zabiegu w module do zabiegów precyzyjnych w SatAgro, należy pamiętać o prawidłowym określeniu nazwy terminala. Żeby pobrać wynikającą mapę aplikacyjną, w dolnej część trzeba nacisnąć w przycisk „Pobierz > format terminala”. W ten sposób otrzymasz odpowiednio przygotowany folder który, po rozpakowaniu wystarczy skopiować do zewnętrznej pamięci USB.

Aby importować mapy aplikacyjne do komputerów pokładowych Trimble, nośnik USB musi zawierać ściśle określoną strukturę plików i nie zawierać innych danych lub starych map aplikacyjnych. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog przygotowany przez SatAgro.

Wgrywanie map aplikacyjnych

 1. Nośnik USB wkładamy do gniazda USB terminala CFX-750.
 2. Aby wgrać dane, w widoku Settings > Data > Manage data (Ustawienia > Dane > Zarządzaj danymi) naciskamy „USB”, po czym wybieramy Retrieve data (Wczytywanie danych).
 3. Możemy teraz wybrać z listy mapę aplikacyjną, którą chcemy wgrać do pamięci wewnętrznej wyświetlacza CFX-750.

Korzystanie z map aplikacyjnych

 1. W widoku Guidance screen (Ekran prowadzenia) naciskamy przycisk pola, aby utworzyć nowe lub wybrać istniejące pole.
 2. Wyświetlacz CFX-750 szuka w pamięci wewnętrznej plików powiązanych z polem; po wyznaczeniu lub wybraniu przez użytkownika pola wyświetlany jest następujący ekran:

  z którego wybrać możemy interesującą nas mapę aplikacyjną.
 3. W kolejnym kroku musimy określić szereg parametrów mapy aplikacyjnej:

 

  1. Rate Column (kolumna dawki) – nazwa kolumny zawierającej wartości dawek, w przypadku map aplikacyjnych SatAgro – „Rate”.
  2. Rate Units (jednostki dawki) – jednostki, w których zdefiniowaliśmy dawki: kilogramy lub litry na hektar.
  3. Scale Factor (czynnik skalujący) – wartość, przez którą przemnożone zostaną dawki. Jeżeli nie rozcieńczamy nawozu i chcemy stosować dawki zdefiniowane w kreatorze mapy aplikacyjnej, pomijamy to ustawienie lub definiujemy jako „1”.
  4. Rate Outside Prescription (dawka poza mapą aplikacyjną) – dawka, jaką chcemy zastosować poza granicami mapy aplikacyjnej. Jeżeli mapa aplikacyjna obejmuje cały obszar na którym chcemy nawozić, najlepiej ustawić wartość „0”.

Żeby zacząć pracować ze skonfigurowaną mapą na koniec, zatwierdzamy wybraną mapę i wprowadzone wartości parametrów naciskając zielony ptaszek.