Projekty

ACCESS-4FI

ACCESS-4FI – Automated Crop Classification and yield Estimation online ServiceS for Food Industry to projekt finansowany przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Jest on odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest ciągłe monitorowanie i ilościowe określenie produkcji rolnej, widziane z perspektywy poszczególnych podmiotów w sektorze rolnym.

Główną motywacją do złożenia propozycji projektu do ESA były szanse, jakie daje monitorowanie z przestrzeni kosmicznej, w odniesieniu do ograniczania powszechnych problemów występujących w produkcji roślinnej: marnotrawstwa zasobów (np. w wyniku nadmiernego nawożenia) i związanego z nim zanieczyszczania środowiska, a także spadku rentowności i konkurencyjności. W szczególności projekt ACCESS-4FI ma na celu opracowanie i dostarczenie zestawu nowatorskich narzędzi w dziedzinie automatycznego rozpoznawania upraw i przewidywania plonów. Narzędzia te umożliwią zainteresowanym, różnorodnym podmiotom, od indywidualnych gospodarstw po firmy i agencje działające na poziomie regionalnym, optymalizację działań i zmniejszenie ryzyka, a co za tym idzie, złagodzenie sytuacji na niestabilnych rynkach towarowych.

Projekt ACCESS-4FI jest realizowany we współpracy z Centrum Badań Kosmicznych PAN (CBK PAN), które ma duże doświadczenie w klasyfikacji upraw i analizie danych SAR (mających istotne znaczenie w monitorowaniu upraw na początku sezonu). SatAgro Sp. z o.o. odpowiada za szereg aspektów projektu, od opisania wymagań interesariuszy oraz przekształcenia ich w specyfikacje usług i modele biznesowe, po budowę nowych narzędzi wspieranych przez CBK PAN oraz ich integrację z platformą SatAgro.

Polskie Mosty Technologiczne

SatAgro Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, ul. Żwirki i Wigury 93, 02-089 Warszawa, Polska (NIP: 7010639032) uczestniczy w programie Polskie Mosty Techonologiczne

Działanie realizowane w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach III Osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. PMT zostanie zrealizowany w latach 2018-2023. Wniosek o dofinansowanie projektu nr: PMT/0059/1N/2018

Umowa o dofinansowanie projektu nr UG-PMT/0059/1N/2018-USA

Całkowita wartość projektu 200 000.00 PLN

Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej 90 000.00 PLN