Arag BRAVO 400s

Warunki techniczne: – Pliki Shape zapisane na nośniku USB (ewentualnie karcie SD) w folderze pod nazwą: maps Importowanie mapy aplikacyjnej Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty do wyboru) znajdującym się z prawej strony terminala pod zaślepką Aby wejść do menu głównego, należy wybrać przycisk  na obudowie. Kolejno należy wybrać przyciskiem F4 zarządzanie pamięciami .   Następnie strzałkami wybrać żądany nośnik pamięci i zatwierdzić przyciskiem OK. Wybrać pozycję mapy.   Kolejno należy wybrać żądaną mapę i kopiuj do pamięci wewnętrznej. Zatwierdzić OK. Plik został zaimportowany. Rozpoczęcie pracy i aktywowanie odpowiedniej mapy zmiennego dawkowania. 1. Powrócić do Menu głównego przyciskiem . Wybrać…