Monitoring upraw z Eksploratorem SatAgro – pięć przydatnych wskazówek

09/28/2022

Monitoring upraw jest podstawą wielu decyzji, które wynikają z zaobserwowanych różnic w kondycji uprawy, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. W naszym przypadku Świętym Graalem są oczywiście terminowe i przyjazne dla użytkownika mapy aplikacyjne do zabiegów precyzyjnych, ale w praktyce duża część naszych klientów wykorzystuje monitoring do innych celów, często zaskakując nas swoją pomysłowością.

Explorator SatAgro był historycznie pierwszym modułem platformy SatAgro, co odzwierciedla nasze długoterminowe przekonanie, że dostęp do świeżej informacji satelitarnej, która umożliwia praktyczną interwencję, jest podstawą cyfrowego rolnictwa precyzyjnego. Od 2015 roku moduł bardzo się rozwinął, a ten tekst ma na celu zwrócenie uwagi na pięć funkcji, które z punktu widzenia praktyki uważamy za bardzo przydatne.

Eksplorer SatAgro daje dostęp do praktycznie użytecznych informacji dotyczących zarówno przestrzennej, jak i czasowej zmienności stanu upraw.

Wskazówka 1. Dostęp do zdjęć z Planet.

Od początku istnienia platformy SatAgro (2015 r.), oferujemy bezpłatne konto Starter, na które dostarczamy publicznie dostępne dane dla jednego pola uprawnego. Jest to nasz wkład w popularyzację satelitarnego rolnictwa precyzyjnego i cyfrowego wśród gospodarstw, również tych niewielkich. Nie wszyscy wiedzą, że, jako partner firmy Planet, SatAgro oferuje również dostęp do niepowtarzalnych zdjęć o rozdzielczości 3 m. Użytkownicy, którzy przechodzą na plan Premium, obejmujący strumień danych Planet, są zazwyczaj bardzo zadowoleni nie tylko z powodu większej szczegółowości map roślinności, ale też dlatego, że stan uprawy jest częściej aktualizowany.

Porównanie mapy roślinności wykonanej na podstawie 10-metrowego zdjęcia z satelity Sentinel-2 (po lewej) i 3-metrowego zdjęcia z satelity Planet Dove (po prawej), wykonanych w podobnym czasie.

Wskazówka 2. Wyświetlanie wielu paneli.

W monitoringu stanu uprawy szczególnie przydatna jest możliwość dokonywania porównań. Na którym polu uprawa przezimowała najgorzej? Która część gospodarstwa była najbardziej produktywna? Jaki jest poziom dojrzałości upraw na poszczególnych polach? Być może nie jest to oczywiste na pierwszy rzut oka, ale w Eksplorerze SatAgro można otworzyć dowolną liczbę map i wykresów oraz ułożyć je w dogodny sposób, tak aby wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji były widoczne na raz. Niemniej kiedy laptop zaczyna wydawać dźwięki, jakby miał zaraz odlecieć, to może to być znak, że otwarto o jeden panel za dużo…

Dodatkową zaletą porównań w wielu panelach jest to, że sczytywanie wartości z mapy, po kliknięciu w wybraną lokalizację, jest synchronizowane we wszystkich panelach, które dotyczą tego samego pola. W ten sposób można ograniczyć błąd pomiaru wynikający z przypadkowego sczytywaniem wartości z sąsiadujących miejsc.

Przykładowa wielo-panelowa kompozycja w Explorerze SatAgro. Zsynchronizowane sczytywanie wartości map dotyczących tego samego pola umożliwia bardziej precyzyjną analizę.

Wskazówka 3. Narzędzie do pomiaru powierzchni i odległości.

Do ilościowej oceny zauważonej anomalii może przydać się narzędzie do pomiaru powierzchni i odległości. Przykładowe scenariusze wykorzystania tego narzędzia to szacowanie strat i opracowywanie logistyki dotarcia do nich w terenie, a także analiza produktywności zróżnicowanej uprawy.

Przykładowe zastosowanie narzędzia do pomiaru powierzchni i odległości, dostępnego pod ikoną ekierki. W tym przypadku obrysowana została część łanu, na której oczekiwany jest najwyższy plon.

Wskazówka 4. Absolutne i względne skale barwne.

Domyślna „absolutna” skala barwna reprezentuje cały możliwy zakres wartości na danym typie mapy. W przypadku indeksu roślinności zakres ten mieści się w przedziale od 0 do 1. Zdarza się jednak, że wartości występujące na mapie mają znacznie mniejszy zakres, np. 0-0.3 wiosną, czy 0.6-0.8 w szczycie sezonu. W takich przypadkach kolory są mało zróżnicowane. Wtedy lepszym rozwiązaniem może być przełączenie się na „względną” skalę barwną. Spowoduje to przyporządkowanie faktycznego zakresu wartości występujących na obrazie do wszystkich kolorów skali barwnej. Technika ta nie nadaje się najlepiej do porównań pomiędzy datami i polami (ponieważ każda mapa będzie miała inną relację pomiędzy wartościami i kolorami), ale z pewnością może ona uwidocznić pewne nowe szczegóły, wcześniej ukryte dla oka.

Przykładowe wykorzystanie „względnej” skali barw. Po lewej i prawej stronie znajduje się ta sama mapa roślinności. „Absolutna” skala barw (po lewej) ma kolory przypisane do wszystkich możliwych wartości pikseli (od 0 do 1). „Względna” skala barw (po prawej) przycina zakres wartości tylko do tych, które występują na obrazie, więc wszystkie kolory są na nim użyte. Pierwszy typ skali bardziej nadaje się do porównań między polami i datami, podczas gdy „relatywna” skala bardzo dobrze sprawdza się przy wizualizacji zmienności w obrębie jednej mapy.

Wskazówka 5. Zapisz i udostępnij analizowany przypadek.

Kiedy już wszystkie informacje potrzebne do podjęcia decyzji zostaną zebrane i ułożone w idealny sposób, warto pamiętać, że kompozycja paneli, i wysiłek poświęcony na jej stworzenie, są zakodowane w adresie URL strony internetowej Eksploratora. Adres ten można skopiować i zapisać, aby potem w każdym momencie móc łatwo odtworzyć kompozycję. Można też podzielić się nim z kimś, kto ma dostęp do tego samego konta SatAgro. Dla przykładu, aby odtworzyć na koncie demo SatAgro kompozycję pokazaną na ilustracji powyżej, wystarczy kliknąć na ten adres:

https://app.satagro.pl/#explorer/synced?map=(id:27918;d:2018-06-27;p1:Image;p2:NDVI;s:Planet)&map=(id:27918;d:2018-06-27;p1:Image;p2:NDVI;s:Planet;r:true)&chart=27918&chart=27918