Nowy satelita Sentinel 2A już na orbicie

06/26/2015

W dniu 23 czerwca o godzinie 3:52 czasu środkowoeuropejskiego z Gujany Francuskiej został wystrzelony satelita Sentinel 2A, element konstelacji Sentineli będących częścią europejskiego programu kosmicznego Copernicus. Jest to drugi z trzech satelitów tego typu (niekomercyjnych, o podwyższonej rozdzielczości), których dane będą integrowane z kontami użytkowników SatAgro w ramach abonamentu w sezonie 2015/2016. Moment pełnego uruchomienia mechanizmu przekazywania danych będzie ważnym historycznym wydarzeniem, ponieważ do tej pory jedynie satelity NASA były w stanie dostarczać światu tego typu dane na tak dużą skalę (ich archiwa, dostępne również dla użytkowników SatAgro, sięgają lat 70-tych). Dane otrzymane z nowego Sentinela pozwolą nam nie tylko zwiększyć częstotliwość publikowania map stanu roślinności, ale również umożliwią nam one wdrożenie nowych produktów i poprawę jakości tych, które już oferujemy, np. map NDVI lub map aplikacyjnych.

Obecnie Sentinel znajduje się on na orbicie okołoziemskiej na wysokości 786 km. Kiedy wejdzie w fazę operacyjną za około 4 miesiące, zobrazowania przez niego uzyskane będą umożliwiały, między innymi, określenie użytkowania gruntów, monitorowanie stanu roślinności (w tym upraw), prognozowanie plonów, monitorowanie rozwoju lasów oraz wylesiania oraz zanieczyszczenia jezior i wód przybrzeżnych.

Start rakiety Vega z satelitą Sentinel 2A na pokładzie. ESA–M. Pedoussaut, 2015Start rakiety Vega z satelitą Sentinel 2A na pokładzie. ESA–M. Pedoussaut, 2015

 

Program Copernicus to wspólne przedsięwzięcie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest monitorowanie powierzchni Ziemi, oceanów i atmosfery uzyskując potrzebne do tego dane z różnych źródeł i sensorów, w tym satelitarnych.

Zbliżenie z Mediolanu jest podzbiorem od pierwszego obrazu z satelity Sentinel-2A, nabytych w dniu 27 czerwca 2015 r 10:25 UTC (12:25 CEST), zaledwie cztery dni po starcie.
Fragment pierwszego obrazu z satelity Sentinel-2A ze zbliżeniem do Mediolanu nabyty w dniu 27 czerwca 2015 r 10:25 UTC (12:25 CEST), zaledwie cztery dni po starcie. Copernicus data (2015)/ESA.

Sentinel 2 vs. Landsat 8

W porównaniu z satelitą Landsat 8, instrument obrazujący Sentinela jest bardziej czuły. Dzieli on otrzymane informacje na 13 kanałów (Landsat ma 8), co pozwoli na bardziej szczegółową analizę roślinności oraz upraw. Również powierzchnia terenu objęta przez jeden obraz (tak zwana scena) jest dużo większa ponieważ szerokość pola widzenia Sentinela to aż 290 km (185 km w przypadku Landsata). Pozwoli to obrazować to samo miejsce co 10 dni (czas rewizyty Landsat 8 to 16 dni). Również rozdzielczość przestrzenna w kanałach widzialnych oraz bliskiej podczerwieni będzie dużo lepsza do 10 m (Landsat ma 30 m większości kanałów).

Satelita Sentinel 2 na orbicie. ESA/ATG medialab 2014Wizualizacja satelity Sentinel 2 na orbicie. ESA/ATG medialab 2014