Opady w roku 2016

06/06/2016

Od jakiegoś czasu od gospodarstw monitorowanych w aplikacji SatAgro słyszymy, że w tym roku, podobnie jak w poprzednim, jest mało opadów. To bezpośrednio wpływa nie tylko na rozwój roślin, ale również i na zabiegi, które muszą być prowadzone, żeby ulepszyć jakość plonów. Do takich zabiegów należy na przykład nawożenie precyzyjne, możliwe dzięki korzystaniu z naszej aplikacji. Aby uzyskać pełny obraz sytuacji w Polsce, postanowiliśmy przygotować zestaw danych, który pokazuje aktualny stan opadów i porównać go z poprzednimi latami w tym z rokiem 2013 i rokiem 2014 (bez suszy) oraz z rokiem 2015 (z suszą). Poniższe mapy przedstawiają skumulowane opady w okresie pomiędzy 1 stycznia a 20 maja dla danego roku zaczynając od sytuacji obecnej:

Skumulowane opady dla lat 2014-2016 pomiędzy 1 stycznia i 20 maja
Skumulowane opady dla lat 2014-2016 pomiędzy 1 stycznia i 20 maja

 

Jak można zauważyć, nie najlepszą sytuację mamy w tym roku na obszarze północno-zachodniej Polski, w tym w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim oraz w północnej części województwa wielkopolskiego. Obecna sytuacja i tak jest lepsza niż ta, która panowała w ubiegłym roku, kiedy prawie cała Polska była w podobnym stanie. Jednak daleko jeszcze do prawie idealnych warunków, które mieliśmy w roku 2014.

Stan na lipiec 2016

Przygotowaliśmy nową aktualizację serii danych ze skumulowanymi opadami dla pierwszej połowy roku dla lat 2014-2016.

Skumulowane opady dla lat 2014-2016 pomiędzy 1 stycznia i 1 lipca

Skumulowane opady dla lat 2014-2016 pomiędzy 1 stycznia i 1 lipca

Jak widać, nadal mamy zagrożenie suszą w północno-zachodniej Polsce, w szczególności w województwach zachodniopomorskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Można również zauważyć, że sytuacja się lekko pogorszyła na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Mimo tego dalej odbiega od tej, którą mieliśmy w ubiegłym roku. 

Monitorowanie opadów w aplikacji SatAgro

W aplikacji SatAgro do każdej powierzchni są dodawane dane meteorologiczne z prawie 60 stacji w całej Polsce. To umożliwia obserwowanie przybliżonego stanu gospodarki wodnej na polu i porównywanie sytuacji obecnej do poprzednich sezonów, sięgając aż po dane z 2000 roku. Dane opadów można znaleźć w formie pomiarów na fiszce każdego z wprowadzonych pól oraz na wykresach znajdujących się na tak zwanym eksploratorze. W ostatniej wersji aplikacji oprócz pojedynczych pomiarów opadu z każdego dnia, istnieje możliwość wyświetlania skumulowanych danych opadów, co w prosty sposób umożliwia dokonanie analizy opadów na danej powierzchni. Poniżej przedstawiamy przykładowy wykres ze wskaźnikami opadów, który można otrzymać w aplikacji SatAgro.

Przykład danych z opadami oraz skumulowanymi opadami na Eksploratorze w aplikacji SatAgro.
Przykład danych z opadami oraz skumulowanymi opadami na Eksploratorze w aplikacji SatAgro.