Fresh news from SatAgro

Blog SatAgro

17 stycznia 2020

SatAgro na Polagra Premiery 2020

17 I 2020 ruszają targi Polagra Premiery w Poznaniu. Dla SatAgro to już trzecia Polagra i zarazem trzeci Złoty Medal MTP. Zapraszamy do stoiska 31 w pawilonie 5A, gdzie chętnie opowiemy o nagrodzonym medalem module wspierającym badanie gleby, zabiegach precyzyjnych i monitoringu satelitarnym.

8 maja 2019

Wyłączenie części pola z nawożenia

Część naszych Użytkowników borykała się ostatnio z niedoborem wody, który może w jakimś stopniu odcisnąć piętno na tegorocznych plonach. Problem ten nie dotyka jednak uprawy równomiernie w obrębie całego pola. W przypadku ozimin, które teraz dostają kluczową dla jakości ziarna ostatnią dawkę azotu, w skrajnych przypadkach warto całkiem zrezygnować z nawożenia najsłabszych części łanu, dbając jednocześnie o potrzeby odżywcze pozostałej uprawy. Z mapą aplikacyjną SatAgro jest to łatwe.

20 sierpnia 2018

Precyzją w kapryśną pogodę – również w nie tak wielkich gospodarstwach

Mariusz Rembeza VRA with SatAgro

To już czwarte żniwa od kiedy serwis SatAgro jest dostępny dla gospodarstw. W tym okresie aż w dwóch sezonach wystąpiła susza. W trakcie suszy wpływ zróżnicowania pojemności wodnej gleby na łan jest szczególnie wyraźny. W rezultacie na wielu polach obserwujemy mozaikę stref, które wytworzą zróżnicowany plon. Susza to też okres kiedy zabiegi precyzyjne są szczególnie opłacalne. Można więc powiedzieć, że działania wspomagane zdjęciami satelitarnymi są buforem dla strat finansowych wynikających z niedoboru wody. Jakie gospodarstwa mogą zaimplementować satelitarne zabiegi precyzyjne? Rolniczy Przegląd Techniczny opublikował film o 50-cio hektarowym gospodarstwie pana Mariusza Rembeza, który spośród rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego korzysta również…

15 lipca 2018

Precyzyjne wapnowanie

Wapnowanie w gospodarstwie ARENDA Charbielin

Pomimo niezliczonej ilości publikacji i ogólnej świadomości potrzeb wapnowania, ok. 40% gleb uprawnych w Polsce (dane IUNG-PIB 2017), charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym. Sytuacji nie poprawi z pewnością malejące zużycie nawozów wapniowych, których dawki już dawno są niższe niż średnie roczne wymywanie CaO, które jest na poziome 300-400kg CaO/ha. Pomimo, że obniżanie się pH gleby jest procesem naturalnym, warto również wspomnieć o dodatkowym zakwaszającym działaniu azotu amonowego (1kgN=zakwaszenie równoważne 2 kg CaO) i siarki (1kgS=równoważne 1,75 kg CaO) – są to dodatkowe czynniki wymagające uwzględnienia w kalkulacji dawki wapnowania. O tym, że utrzymanie prawidłowego pH gleby się opłaca, niech…