Fresh news from SatAgro

Blog SatAgro

20 sierpnia 2018

Precyzją w kapryśną pogodę – również w nie tak wielkich gospodarstwach

Mariusz Rembeza VRA with SatAgro

To już czwarte żniwa od kiedy serwis SatAgro jest dostępny dla gospodarstw. W tym okresie aż w dwóch sezonach wystąpiła susza. W trakcie suszy wpływ zróżnicowania pojemności wodnej gleby na łan jest szczególnie wyraźny. W rezultacie na wielu polach obserwujemy mozaikę stref, które wytworzą zróżnicowany plon. Susza to też okres kiedy zabiegi precyzyjne są szczególnie opłacalne. Można więc powiedzieć, że działania wspomagane zdjęciami satelitarnymi są buforem dla strat finansowych wynikających z niedoboru wody. Jakie gospodarstwa mogą zaimplementować satelitarne zabiegi precyzyjne? Rolniczy Przegląd Techniczny opublikował film o 50-cio hektarowym gospodarstwie pana Mariusza Rembeza, który spośród rozwiązań dla rolnictwa precyzyjnego korzysta również…

15 lipca 2018

Precyzyjne wapnowanie

Wapnowanie w gospodarstwie ARENDA Charbielin

Pomimo niezliczonej ilości publikacji i ogólnej świadomości potrzeb wapnowania, ok. 40% gleb uprawnych w Polsce (dane IUNG-PIB 2017), charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym. Sytuacji nie poprawi z pewnością malejące zużycie nawozów wapniowych, których dawki już dawno są niższe niż średnie roczne wymywanie CaO, które jest na poziome 300-400kg CaO/ha. Pomimo, że obniżanie się pH gleby jest procesem naturalnym, warto również wspomnieć o dodatkowym zakwaszającym działaniu azotu amonowego (1kgN=zakwaszenie równoważne 2 kg CaO) i siarki (1kgS=równoważne 1,75 kg CaO) – są to dodatkowe czynniki wymagające uwzględnienia w kalkulacji dawki wapnowania. O tym, że utrzymanie prawidłowego pH gleby się opłaca, niech…

4 grudnia 2017

SatAgro laureatem konkursu Innowator Mazowsza!

Krzysztof Stopa odbierając nagrodę

Konkurs Innowator Mazowsza jest przedsięwzięciem promującym nowatorskie rozwiązania w nauce i biznesie na Mazowszu. Kierowany jest do dwóch grup – młodych naukowców oraz mazowieckich przedsiębiorców, którzy oferują najbardziej innowacyjne produkty lub usługi oraz stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne bądź marketingowe. W tegorocznej edycji konkursu w kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę przyznano SatAgro za aplikację internetową umożliwiającą wykorzystanie zdjęć satelitarnych w monitoringu upraw rolnych oraz rolnictwie precyzyjnym. Jest nam niezmiernie miło, że otrzymaliśmy tak prestiżowe wyróżnienie, które jest potwierdzeniem, że nasze starania są dostrzegane, a innowacyjny charakter naszej aplikacji doceniany. Jednocześnie obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach, a nagroda stanowi potężny…

6 października 2017

Co z tymi chmurami?

Duże zachmurzenie i opóźnienie w uruchomieniu satelity Sentinel-2b spowodowały mniejszą podaż danych niż w sezonie 2016. W przypadku części naszych klientów korzystających z abonamentu Professional dodatkowe obserwacje komercyjnymi satelitami zagwarantowały zdjęcia w krytycznych momentach. Podjęliśmy szereg działań zabezpieczających na wypadek powtórki takiego sezonu, łącznie z rzetelną charakterystyką problemu zachmurzenia (o czym piszemy na blogu). Okazuje się, że tak zachmurzonego kwietnia w Polsce nie było od co najmniej 15 lat, czyli prawdopodobieństwo powtórki jest nieduże. Poza tym podaż danych dla map aplikacyjnych w sezonie 2018 zwiększy się co najmniej o połowę, z powodu aktywacji drugiego Sentinela-2, a być może również innych…

12 maja 2017

Nawożenie precyzyjne kukurydzy

Z okazji zasiewów kukurydzy chcielibyśmy przedstawić przypadek, który jest mocnym argumentem za różnicowaniem ilości nawozu, nawet przy zastosowaniu pojedynczej dawki. Przedstawione pole (województwo opolskie) było rok po roku obsiane kukurydzą. Pokazane mapy roślinności (indeks NDVI) pokazują moment dojrzewania. Pomimo, że w skrajnie różnych latach 2015 i 2016 ta sama faza wystąpiła z przesunięciem około trzech tygodni, to jednak kolejność zasychania uprawy w poszczególnych częściach pola jest taka sama. Pokazuje to, że przestrzenny rozkład bardziej i mniej produktywnych części pola jest stały w czasie i konsekwentnie determinuje wielkość plonu, czy to w dobrym czy w słabym sezonie. Przedstawiony przypadek aż się…