Fresh news from SatAgro

Blog SatAgro

15 lipca 2018

Precyzyjne wapnowanie

Wapnowanie w gospodarstwie ARENDA Charbielin

Pomimo niezliczonej ilości publikacji i ogólnej świadomości potrzeb wapnowania, ok. 40% gleb uprawnych w Polsce (dane IUNG-PIB 2017), charakteryzuje się odczynem kwaśnym lub bardzo kwaśnym. Sytuacji nie poprawi z pewnością malejące zużycie nawozów wapniowych, których dawki już dawno są niższe niż średnie roczne wymywanie CaO, które jest na poziome 300-400kg CaO/ha. Pomimo, że obniżanie się pH gleby jest procesem naturalnym, warto również wspomnieć o dodatkowym zakwaszającym działaniu azotu amonowego (1kgN=zakwaszenie równoważne 2 kg CaO) i siarki (1kgS=równoważne 1,75 kg CaO) – są to dodatkowe czynniki wymagające uwzględnienia w kalkulacji dawki wapnowania. O tym, że utrzymanie prawidłowego pH gleby się opłaca, niech…

4 grudnia 2017

SatAgro laureatem konkursu Innowator Mazowsza!

Krzysztof Stopa odbierając nagrodę

Konkurs Innowator Mazowsza jest przedsięwzięciem promującym nowatorskie rozwiązania w nauce i biznesie na Mazowszu. Kierowany jest do dwóch grup – młodych naukowców oraz mazowieckich przedsiębiorców, którzy oferują najbardziej innowacyjne produkty lub usługi oraz stosują nowoczesne rozwiązania technologiczne, organizacyjne bądź marketingowe. W tegorocznej edycji konkursu w kategorii Młoda Innowacyjna Firma I nagrodę przyznano SatAgro za aplikację internetową umożliwiającą wykorzystanie zdjęć satelitarnych w monitoringu upraw rolnych oraz rolnictwie precyzyjnym. Jest nam niezmiernie miło, że otrzymaliśmy tak prestiżowe wyróżnienie, które jest potwierdzeniem, że nasze starania są dostrzegane, a innowacyjny charakter naszej aplikacji doceniany. Jednocześnie obiecujemy, że nie spoczniemy na laurach, a nagroda stanowi potężny…

6 października 2017

Co z tymi chmurami?

Duże zachmurzenie i opóźnienie w uruchomieniu satelity Sentinel-2b spowodowały mniejszą podaż danych niż w sezonie 2016. W przypadku części naszych klientów korzystających z abonamentu Professional dodatkowe obserwacje komercyjnymi satelitami zagwarantowały zdjęcia w krytycznych momentach. Podjęliśmy szereg działań zabezpieczających na wypadek powtórki takiego sezonu, łącznie z rzetelną charakterystyką problemu zachmurzenia (o czym piszemy na blogu). Okazuje się, że tak zachmurzonego kwietnia w Polsce nie było od co najmniej 15 lat, czyli prawdopodobieństwo powtórki jest nieduże. Poza tym podaż danych dla map aplikacyjnych w sezonie 2018 zwiększy się co najmniej o połowę, z powodu aktywacji drugiego Sentinela-2, a być może również innych…

12 maja 2017

Nawożenie precyzyjne kukurydzy

Z okazji zasiewów kukurydzy chcielibyśmy przedstawić przypadek, który jest mocnym argumentem za różnicowaniem ilości nawozu, nawet przy zastosowaniu pojedynczej dawki. Przedstawione pole (województwo opolskie) było rok po roku obsiane kukurydzą. Pokazane mapy roślinności (indeks NDVI) pokazują moment dojrzewania. Pomimo, że w skrajnie różnych latach 2015 i 2016 ta sama faza wystąpiła z przesunięciem około trzech tygodni, to jednak kolejność zasychania uprawy w poszczególnych częściach pola jest taka sama. Pokazuje to, że przestrzenny rozkład bardziej i mniej produktywnych części pola jest stały w czasie i konsekwentnie determinuje wielkość plonu, czy to w dobrym czy w słabym sezonie. Przedstawiony przypadek aż się…

12 lutego 2017

Czy naziemne pomiary biomasy są lepsze od satelitarnych?

Crop Sensor vs SatAgro

Zespół SatAgro już od dawna zadawał sobie to pytanie, stawiane szczególnie w kontekście jesiennego i wiosennego nawożenia rzepaku. Porównanie danych z pomiarów naziemnych (ścieżki co 18 m) i SatAgro (satelita Sentinel-2, piksel 10 m) pokazuje, że w obu przypadkach wynik jest niezwykle podobny. Nie ukrywamy, że odkrycie tego daje nam dużą satysfakcję, bo pokazuje, że tworzymy rozwiązania nie tylko porównywalne do technologii wiodących firm, ale pod pewnymi względami wręcz przewyższające je (w tym przypadku chodzi o ilość danych i cenę). Źródło: Przedsiębiorstwo ARENDA z Charbielina i SatAgro Podstawową zaletą systemu aktywnego pomiaru naziemnego typu Crop Sensor jest fakt, że można…