Wyłączenie części pola z nawożenia

05/08/2019

Część naszych Użytkowników borykała się ostatnio z niedoborem wody, który może w jakimś stopniu odcisnąć piętno na tegorocznych plonach. Problem ten nie dotyka jednak uprawy równomiernie w obrębie całego pola. W przypadku ozimin, które teraz dostają kluczową dla jakości ziarna ostatnią dawkę azotu, w skrajnych przypadkach warto całkiem zrezygnować z nawożenia najsłabszych części łanu, dbając jednocześnie o potrzeby odżywcze pozostałej uprawy. Z mapą aplikacyjną SatAgro jest to łatwe.

Oto jak w SatAgro zaplanować nawożenie tak, aby wykluczyć z niego najsłabiej rokujące części pola:

 

1. W Eksploratorze wybieramy zdjęcie pola, które dobrze oddaje stan uprawy.

 

2. Przechodzimy do kreatora map aplikacyjnych i wypełniamy kilka wymaganych parametrów, w tym liczbę stref (szczegółowy opis procesu tworzenia map opisany jest w filmie instruktażowym i w artykule w dziale pomocy).

3. Wybieramy strategię jakościową – cześci pola o najniższych wartościach indeksu dostaną najmniej nawozu.

4. Określamy rozpiętość dawek – jeżeli chcemy na części pola nie zastosować nawozu w ogóle, ustawiamy minimum jako 0.

5. Kluczowym parametrem w tym przypadku jest Minimum Roślinności, umieszczone w kreatorze pod koniec działu Skalowanie dawki. Jest to wartość Indeksu Roślinności poniżej którego uprawa gwarantowanie otrzyma najniższą z określonych dawek. Tutaj zmieniamy wartość domyślną tak, aby odpowiednia część pola trafiła do strefy z zerową dawką.

6. Sprawdzamy czy wygenerowana mapa odpowiada naszym planom. Jeżeli chcemy zmienić strefy nawożenia, możemy to zrobić klikając na przycisk edytuj i zmieniamy parametry opisane w poprzednich krokach. W przeciwnym wypadku, mapę możemy pobrać i zastosować w polu.

 

W ten sposób na tym samym polu, w zależności od strefy produktywności, da się zastosować bardzo różne strategie nawożenia. Najsłabsza część łanu w sumie dostanie o jedną dawkę mniej, co otwiera również potencjał do lepszego zadbania o najlepiej rokujące części pola. Podobny proces zastosować można równierz w innych przypadkach