Abonamenty SatAgro

06/24/2021

Nowych Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z darmową wersją aplikacji (Starter), w której przeglądać można dane satelitarne i pogodowe dla jednego pola o powierzchni maks. 50 ha.

Płatna wersja aplikacji SatAgro dostępna jest w ramach dwóch poziomów abonamentu:

Professional

Oferuje:

  • dostęp do wszystkich narzędzi zawartych w SatAgro;
  • eksport wszystkich stworzonych w SatAgro plików, np. map aplikacyjnych;
  • zautomatyzowane alarmy;
  • W ramach tego abonamentu użytkownikowi dostarczamy zdjęcia z satelitów Sentinel2 i Landsat8.

Premium

W dodatku do korzyści zawartych w abonamencie Professional, oferuje:

  • Dostęp do komercyjnych danych z satelitów firmy Planet, o częstych przelotach i wyższej rozdzielczości obrazów (3 m);
  • Integrację danych z prywatnych stacji meteorologicznych Użytkownika.

Poziom abonamentu i jego wykorzystanie widoczne są na Pulpicie po lewej.

Aby zmienić swój abonament, należy albo kliknąć na „+Dodaj hektary” albo kliknąć na nazwę Użytkownika w górnym prawym rogu aplikacji, po czym w ustawieniach konta kliknąć na „Status abonamentu”. Wyświetlą nam się przyciski pozwalające zwiększyć monitorowaną powierzchnię („Dodaj hektary”), lub zmienić poziom abonamentu („Zaktualizuj abonament”). Wszelkie koszty zmian obliczane są proporcjonalnie do końca trwania istniejącego abonamentu.