Aplikacja mobilna

06/24/2021

Aplikacja mobilna SatAgro (dla systemów operacyjnych Android i iOS) umożliwia dostęp do podstawowych elementów platformy internetowej SatAgro, takich jak moduł do tworzenia zabiegów precyzyjnych, dziennik zabiegów i prac polowych czy moduł notatek polowych. Dzięki aplikacji będziesz mieć stały dostęp (również w trybie offline) do najważniejszych danych charakteryzujących Twoje pola (map ukazujących zróżnicowanie roślinności w oparciu o zdjęcia satelitarne czy map zasobności gleb) oraz stworzonych za pomocą SatAgro map aplikacyjnych. Dzięki temu, w połączeniu z funkcją geolokalizacji urządzeń mobilnych, możliwa jest lustracja konkretnych, wymagających dodatkowej uwagi, fragmentów pól oraz manualne różnicowanie dawek (np. poprzez zmianę prędkości ciągnika) w gospodarstwach z mniej zaawansowanym parkiem maszynowym.

Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.

App Store i logo App Store są znakami towarowymi firmy Appel Inc.