Fresh news from SatAgro

Pierwsze kroki

Podstawowe części platformy

Po zalogowaniu się na platformę, w jej górnej części znajduje się pasek z menu. Umożliwia on dostęp do różnych informacji odnośnie Twojego gospodarstwa i jego pól. Pulpit To pierwsza część platformy SatAgro, do której trafisz po zalogowaniu się na nią. Pokazuje podstawowe informacje dotyczące konta, umożliwia szybkie dodawanie nowych danych (powierzchni, zdarzeń czy alarmów) i zawiera inne przydatne informacje, takie jak prognoza pogody, powiadomienia, kalendarz przelotów satelitów oraz ostatnie wpisy na naszym blogu. Pola Zakładka przedstawia listę wszystkich pól dodanych na Twoje konto oraz ostatnie wartości wskaźników dostarczanych do każdego pola. Po naciśnięciu na jeden z elementów z tej listy…

Dodawanie pierwszego pola

Aby rozpocząć monitorowanie gospodarstwa za pomocą danych satelitarnych, najpierw trzeba dodać na konto SatAgro przynajmniej jedno pole. Jeśli posiadasz elektroniczne obrysy swoich pól, na Pulpicie w sekcji „Dodaj Twoje pierwsze pole”, kliknij zielony przycisk „Prześlij granice” (1). Do okna, które się pojawi, przeciągnij odpowiednie pliki lub wybierz je ze swojego dysku, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”. Jeśli masz jakieś uwagi do załączanych plików – uzupełnij przed wysłaniem pole „Twoja wiadomość”. W przeciągu ok. jednego dnia roboczego od momentu przekazania danych pola będą dostępne na Twoim koncie. Jeśli nie posiadasz elektronicznych obrysów, kliknij przycisk „Dodaj pole”(2) i w kilku prostych krokach…

Monitoring z Eksploratorem

Eksplorator to jeden z najważniejszych elementów platformy SatAgro. Pozwala on na bieżąco śledzić rozwój upraw i jednocześnie odnosić się do wcześniejszych sezonów. To tu użytkownik może przeglądać i analizować zdjęcia satelitarne swoich pól, opracowane mapy aplikacyjne, wyniki prób glebowych czy dane meteorologiczne. Sprawne korzystanie z Eksploratora oraz z dostępnych w nim informacji znacznie ułatwia podejmowanie wielu decyzji związanych z gospodarstwem. W pierwszej części Eksploratora – obszarze map, można przeglądać i analizować różnorodne dane przestrzenne: (i) zdjęcia satelitarne oraz mapy ze wskaźnikiem roślinności NDVI, (ii) mapy stworzone przez użytkowników za pomocą narzędzi platformy, tj. mapy aplikacyjne, strefy poboru prób glebowych, strefy…

Aplikacja mobilna na Android oraz iOS

Aplikacja mobilna SatAgro, dostępna na systemy operacyjne Android i iOS, zapewnia dostęp do głównych elementów naszej platformy internetowej. Wśród jej funkcjonalności znajdują się takie narzędzia jak eksplorator map, moduł tworzenia map aplikacyjnych, rejestr zabiegów czy moduł notatek polowych. Dzięki naszej aplikacji mobilnej masz stały dostęp do najważniejszych danych charakteryzujących Twoje pola, takich jak mapy roślinności na podstawie zdjęć satelitarnych, wyniki prób gleby i mapy zabiegów stworzone w SatAgro. W połączeniu z funkcją geolokalizacji urządzeń mobilnych jest możliwe: W zależności od posiadanego telefonu komórkowego można pobrać naszą aplikację bezpośrednio ze sklepu Google Play lub App Store.

Abonamenty SatAgro

Nowych Użytkowników zachęcamy do zapoznania się z darmową wersją platformy (abonament Starter), dzięki której można przetestować funkcjonalności SatAgro na jednym polu o maksymalnej powierzchni 50ha. Płatna wersja platformy dostępna jest w ramach dwóch poziomów abonamentu: Professional Oferuje: Monitoring satelitarny całego gospodarstwa (w ramach tego abonamentu dostarczamy zdjęcia z satelitów Sentinel (10 m) i Landsat (15 m)). Dostęp do wszystkich funkcjonalności SatAgro (m.in. modułu do tworzenia stref zarządzania czy map aplikacyjnych oraz modułu wspierającego precyzyjne badnie gleby). Obsługę techniczną. Premium Dodatkowo, poza korzyściami zawartymi w abonamencie Professional, oferuje: Wysoko rozdzielczy (3 m) monitoring satelitami firmy Planet Labs PBC. Integrację sensorów (IoT,…