Dodawanie pierwszego pola

06/24/2021

Aby rozpocząć monitorowanie gospodarstwa za pomocą danych satelitarnych, najpierw trzeba dodać na konto SatAgro przynajmniej jedno pole.

Jeśli posiadasz elektroniczne obrysy swoich pól, na Pulpicie w sekcji „Dodaj Twoje pierwsze pole”, kliknij zielony przycisk „Prześlij granice” (1). Do okna, które się pojawi, przeciągnij odpowiednie pliki lub wybierz je ze swojego dysku, a następnie kliknij przycisk „Wyślij”. Jeśli masz jakieś uwagi do załączanych plików – uzupełnij przed wysłaniem pole „Twoja wiadomość”. W przeciągu ok. jednego dnia roboczego od momentu przekazania danych pola będą dostępne na Twoim koncie.

Jeśli nie posiadasz elektronicznych obrysów, kliknij przycisk „Dodaj pole”(2) i w kilku prostych krokach samodzielnie narysuj swoje pole. Poniżej znajdziesz wskazówki jak to zrobić.

Rysowanie granic pola

Po wybraniu zielonego przycisku „Dodaj pole”(2) trafisz do kreatora pola.

  1. Użyj ikony w prawym górnym rogu, aby wybrać mapę bazową, którą wykorzystasz do obrysowania granic swojego pola.
  2. Aby wyszukać swoją miejscowość po nazwie, naciśnij na ikonę lupki . Dodatkowo, jeżeli łączysz się z Internetem z miejsca w pobliżu Twoich pól, możesz nacisnąć  aby zbliżyć pogląd mapy do Twojej lokalizacji.
  3. Użyj przycisku Plus (lub scroll myszki), aby przybliżyć mapę do Twojego regionu. Dodatkowo, możesz przybliżyć mapę do wybranej strefy naciskając klawisz shift i rysując prostokąt, do którego chcesz zrobić przybliżenie.
  4. Kliknij przycisk  (pod przyciskami Plus/Minus), aby zacząć obrysowywać pole. Kolejne kliknięcia na zdjęciu Twojego pola wyznaczą jego linie graniczne. Obrys zamyka się poprzez kliknięcie ponownie w pierwszy punkt. W każdej chwili możesz zacząć od nowa naciskając klawisz Esc lub przycisk „Anuluj”.
  5. Aby włączyć widok pełnoekranowy naciśnij .
  6. Nadaj nazwę Twojemu polu oraz opcjonalnie dodaj krótki opis.
  7. Przed zakończeniem trzeba dodać przynajmniej obecną uprawę prowadzoną na dodawanej powierzchni. W tym celu wystarczy nacisnąć przycisk . W oknie, które się pojawi uzupełnij dane uprawy. Istnieje możliwość dodawania dowolnej ilości upraw oraz ich późniejszej edycji.
  8. Naciśnij przycisk „Utwórz” żeby zapisać pole. Gdy to zrobisz, zaczniemy budowanie historii Twojego pola. Po kilku minutach na Twoim koncie pojawią się pierwsze zdjęcia satelitarne docięte do Twojego pola i dane meteo z ostatnich dwóch dekad. Do wszystkiego będziesz mieć dostęp w Eksploratorze.