Podstawowe części platformy

06/24/2021

Po zalogowaniu się na platformę, w jej górnej części znajduje się pasek z menu. Umożliwia on dostęp do różnych informacji odnośnie Twojego gospodarstwa i jego pól.

Pulpit

To pierwsza część platformy SatAgro, do której trafisz po zalogowaniu się na nią. Pokazuje podstawowe informacje dotyczące konta, umożliwia szybkie dodawanie nowych danych (powierzchni, zdarzeń czy alarmów) i zawiera inne przydatne informacje, takie jak prognoza pogody, powiadomienia, kalendarz przelotów satelitów oraz ostatnie wpisy na naszym blogu.

Pola

Zakładka przedstawia listę wszystkich pól dodanych na Twoje konto oraz ostatnie wartości wskaźników dostarczanych do każdego pola. Po naciśnięciu na jeden z elementów z tej listy zostaniesz przekierowany do zakładki Karta pola, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wybranego pola. W tym miejscu można edytować informacje o danej powierzchni, m.in. nazwę, opis czy historię upraw.

Eksplorator

Tu zobrazowane są wszystkie informacje dostępne dla gospodarstwa, w podziale na poszczególne pola. Można tu przede wszystkim zobaczyć mapy roślinności (prezentujące wskaźnik NDVI) w poszczególnych datach wygenerowane na podstawie zdjęć satelitarnych, a także porównać je z takimi warstwami informacji jak mapy zasobności gleby, ukształtowania terenu, czy mapy plonu (o ile wcześniej zostały wgrane na Twoje konto tego typu dane). Znajdują się tu również wykresy, na których prezentowane są dodatkowe dane dotyczące poszczególnych powierzchni (wskaźnik wzrostu roślin, dane meteorologiczne oraz pochodne indeksy – suma temperatur efektywnych czy opady skumulowane).

Dziennik

Dzięki niemu możesz w prosty sposób prowadzić inwentaryzację czynności wykonywanych na polach oraz dodawać nowe zdarzenia, jak na przykład zabiegi precyzyjne. Wprowadzane zdarzenia (zabiegi precyzyjne i inne prace polowe) są pokazywane na wykresach w Eksploratorze, co pozwala na śledzenie, jak dany zabieg na polu wpłynął na rozwój roślinności. Z poziomu Dziennika możesz również dodawać alarmy oraz przejść do zakładki Zarządzaj alarmami, w której dostępne są wszystkie wprowadzone (aktywne i nieaktywne) alarmy.

Renotwność 

Ten moduł umożliwia mapowanie rentowności pól uprawnych oraz szczegółową analizę jej składowych – kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przestrzennego zróżnicowania ich rozkładu w różnych przedziałach czasowych. Dzięki dostępowi do pełnych informacji na temat nakładów ponoszonych na uprawę i możliwości porównania ich z osiąganymi rezultatami, rolnicy mogą koncentrować się na zapewnianiu opłacalności prowadzonej produkcji. Rentowność otwiera możliwości oceny relacji między kosztami i przychodami w sposób, który promuje wzrost zysków dzięki optymalizacji kosztów. Kładąc nacisk na optymalne, a nie maksymalne stosowanie agrochemikaliów, wspiera dążenie do ograniczania presji na środowisko.

MapMixer

Dzięki niemu możesz łączyć różnego rodzaju dane przestrzenne w jedną warstwę mieszaną. Za jego pomocą można połączyć (i) wybrany obraz satelitarny lub obraz z drona ze strefami zarządzania polem, (ii) mapę zasobności gleby ze strefami zarządzania polem lub (iii) kilka obrazów (satelitarnych i/lub z drona) z różnych dat. Następnie warstwa mieszana może być wykorzystana w różnych modułach SatAgro, jako kompleksowa podstawa do zmiennego dawkowania agrochemikaliów czy wyznaczania jednolitych stref poboru prób glebowych.

Moje konto

Aby do niego przejść, należy kliknąć w nazwę użytkownika (zlokalizowaną po prawej stronie górnego menu), a następnie wybrać „Moje konto”. W zakładce możesz zmienić podstawowe dane dotyczące Twojego konta (imię i nazwisko, e-mail), dokonać zakupu abonamentu oraz sprawdzić regulamin platformy.