Monitoring z Eksploratorem

06/24/2021

Eksplorator to jeden z najważniejszych elementów platformy SatAgro. Pozwala on na bieżąco śledzić rozwój upraw i jednocześnie odnosić się do wcześniejszych sezonów. To tu użytkownik może przeglądać i analizować zdjęcia satelitarne swoich pól, opracowane mapy aplikacyjne, wyniki prób glebowych czy dane meteorologiczne. Sprawne korzystanie z Eksploratora oraz z dostępnych w nim informacji znacznie ułatwia podejmowanie wielu decyzji związanych z gospodarstwem.

W pierwszej części Eksploratora – obszarze map, można przeglądać i analizować różnorodne dane przestrzenne: (i) zdjęcia satelitarne oraz mapy ze wskaźnikiem roślinności NDVI, (ii) mapy stworzone przez użytkowników za pomocą narzędzi platformy, tj. mapy aplikacyjne, strefy poboru prób glebowych, strefy zarządzania polem lub warstwy mieszane oraz (iii) dane pochodzące z zasobów gospodarstwa, takie jak np. mapy plonów czy wyniki skanowania elektromagnetycznego gleby, a także zobrazowania z dronów. Druga część Eksploratora to obszar wykresów, na których prezentowany jest przebieg w czasie szeregu zmiennych dotyczących upraw na poszczególnych powierzchniach, takich jak wskaźnik wzrostu roślin, dane meteorologiczne (temperatura, opady, itp.) oraz pochodne indeksy – suma temperatur efektywnych czy opady skumulowane.

Obszar map

Wyboru wyświetlanych map można dokonać w panelu po lewej stronie ((1) – wybór pola (lub grupy pól); (2) – wybór rodzaju danych (np. zdjęcie, mapa aplikacyjna, mapa plonu); (3) – wybór daty, z której pochodzić mają interesujące nas informacje (np. zdjęcie satelitarne)). Jeżeli wybrane źródło danych da się przetworzyć w SatAgro, np. na mapę zmiennego nawożenia, w lewym dolnym rogu ukaże się przycisk przekierowujący bezpośrednio do odpowiedniego narzędzia (4). Chcąc porównać np. wskaźnik roślinności (NDVI) odzwierciedlający zróżnicowanie na danym polu w różnych terminach (np. początek do końca sezonu lub rok do roku), należy włączyć tryb porównania (5). Poza wskaźnikiem NDVI, w ten sposób porównywać i analizować można wszystkie dostępne na koncie dane przestrzenne, np. mapy plonów z modelem terenu czy zdjęcie satelitarne z wynikami prób glebowych.

Obszar wykresów

Pod obszarem map znajduje się druga część Eksploratora – obszar wykresów. Tu można przeglądać zapis informacji o polu w czasie. Można tu w łatwy sposób przypomnieć sobie historię pola – co na nim rosło oraz jak. Ta część Eksploratora pozwala również na analizowanie pogody i jej wpływu na uprawy. Na wykresach wyświetlić można dane sięgające początku stulecia.

Dostępne na wykresach zmienne to m.in. Roślinność (EVI), Temperatura, Suma temperatur efektywnych (GDD, liczona od początku roku) i GDD uprawy (dostępna po wprowadzeniu wcześniej informacji o datach zasiewów i zbiorów, potrzebnych do wyliczenia indeksu), Opady, Opady skumulowane oraz Opady skumulowane dla uprawy. Opis poszczególnych zmiennych można znaleźć w dalszej części Pomocy w zakładce „Dane meteorologiczne”.  Wyboru zmiennych widocznych na wykresie dokonać można z list umieszczonych po jego lewej i prawej stronie (1). Na jednym wykresie umieścić można jednocześnie dwie zmienne. Nad wykresem po lewej stronie (2) można zdecydować jakie dodatkowe informacje mają być na nim wyświetlone – terminy zdjęć, występowanie śniegu, alarmy ustawione dla danego pola, historia zabiegów i upraw. Przedział czasowy widoczny na wykresie można ustawić za pomocą suwaka lub wybierając jedną z opcji, np. 1 rok (3). Chcąc porównać naraz więcej zmiennych niż dwie, można zwielokrotnić wykres (4).