Eksplorator

06/24/2021

Eksplorator to najważniejszy element aplikacji SatAgro. To tu można przeglądać zdjęcia satelitarne swoich pól i dane meteo. Sprawne korzystanie z Eksploratora i informacji w nim zawartych ułatwi nam podejmowanie decyzji związanych z gospodarstwem.

Mapa

Przestrzeń mapy służy do wyświetlania danych przestrzennych, takie jak zdjęcia satelitarne, mapy aplikacyjne czy mapy plonu. Wyboru wyświetlanych danych (pola – A, rodzaje danych – B i daty – C) dokonamy w panelu po lewej stronie przestrzeni mapy. Pola zmieniać możemy również klikając na nie na mapie.

Aby przejść do karty danego pola, nacisnąć należy przycisk w górnym prawym rogu.

Jeżeli wybrane źródło danych da się przetworzyć w SatAgro, np. na mapę zmiennego nawożenia, w dolnym lewym rogu ukaże się przycisk który przekieruje nas do odpowiedniego narzędzia (D).

Jeżeli chcemy porównać wiele pól na raz, nacisnąć możemy przycisk „Pokaż wszystkie pola” lub włączyć tryb porównania (E).

Wykres

Pod obszarem mapy znajduje się wykres. Tu możemy przeglądać zapis informacji o polu w czasie.

Wyboru zmiennych (temperatura, opad…) widocznych na wykresie dokonać możemy z list po lewej stronie (A). Na jednym wykresie umieścić możemy naraz dwie zmienne – ma to na celu ułatwienie analizy poprzednich lat. Nad wykresem po prawej (B) możemy zdecydować jakie dodatkowe informacje wyświetlone mają być na wykresie – terminy zdjęć, występowanie śniegu, alarmy ustawione dla danego pola, historia upraw.

Przedział czasowy widoczny na wykresie możemy ustawić za pomocą suwaka, lub wybierając jedną z opcji, np. 1y – 1 rok (C). Jeżeli chcemy naraz porównać więcej zmiennych niż dwie, możemy zwielokrotnić wykres (D).