Podstawowe części aplikacji

06/24/2021

Po zalogowaniu się w aplikacji, w jej górnej części znajduje się pasek z menu. Umożliwia on dostęp do różnych informacji odnośnie Twojego gospodarstwa i jego pól.

Pulpit

To pierwsza część aplikacji SatAgro, do której trafisz po zalogowaniu się do niej. Pokazuje podstawowe informacje dotyczące konta, umożliwia szybkie dodawanie nowych danych (powierzchni, zdarzeń czy alarmów) i zawiera inne przydatne informacje, takie jak prognoza pogody, powiadomienia, kalendarz przelotów satelitów oraz ostatnie wpisy na naszym blogu.

Pola

Zakładka przedstawia listę wszystkich pól dodanych do serwisu oraz ostatnie wartości wskaźników dostarczanych do każdego pola. Po naciśnięciu na jeden z elementów z tej listy zostaniemy przekierowani do zakładki Karta pola, w której znajdują się szczegółowe informacje dotyczące wybranego pola. W tym miejscu można edytować informacje o danej powierzchni, m.in. nazwę, opis czy historię upraw.

Eksplorator

W eksploratorze zobrazowane są wszystkie informacje dostępne dla gospodarstwa, w podziale na poszczególne pola. Można tu przede wszystkim zobaczyć mapy roślinności w poszczególnych datach wygenerowane na podstawie zdjęć satelitarnych, a także porównać je z takimi warstwami informacji jak mapy zasobności gleby, ukształtowania terenu, czy mapy plonu (o ile użytkownik wprowadził odpowiednie dane). Znajdują się tu również wykresy, na których prezentowane są dodatkowe dane dotyczące poszczególnych powierzchni (wskaźnik wzrostu roślin, dane meteorologiczne oraz pochodne indeksy – suma temperatur efektywnych czy opady skumulowane).

Dziennik

Dzięki Dziennikowi możemy w prosty sposób prowadzić inwentaryzację czynności wykonywanych na polach oraz dodawać nowe zdarzenia, jak na przykład zabiegi precyzyjne. Wprowadzane zdarzenia (zabiegi precyzyjne i inne prace polowe) są pokazywane na wykresach w Eksploratorze, co pozwala na śledzenie, jak dany zabieg na polu wpłynął na rozwój roślinności. Z poziomu Dziennika możemy również dodawać alarmy oraz przejść do zakładki Zarządzaj alarmami, w której dostępne są wszystkie wprowadzone (aktywne i nieaktywne) alarmy.

Moje konto

Aby do niego przejść, należy kliknąć w nazwę użytkownika (zlokalizowaną po prawej stronie górnego menu), a następnie wybrać „Moje konto”. W zakładce można zmienić podstawowe dane dotyczące Twojego konta (imię i nazwisko, e-mail), dokonać zakupu abonamentu oraz sprawdzić regulamin serwisu.