Historia upraw

06/24/2021

SatAgro pozwala na porównanie bieżącego sezonu z danymi z poprzednich lat. Prowadzenie historii upraw ma kluczowe znaczenie dla korzystania z doświadczeń z przeszłości przy podejmowaniu bieżących decyzji.

Uzupełnienie historii upraw pomaga SatAgro w obliczaniu istotnych zmiennych, takich jak zmienna GDD uprawy (Growing Degree Days, suma temperatur efektywnych), obliczana od daty siewu.

Historia upraw z poprzednich sezonów może być łatwo dodana w zakładce „Pola”. Najpierw wybierz widok „Płodozmian” w górnym prawym rogu, aby wyświetlić tabelę pól i sezonów. Kliknij „Dodaj” tam gdzie chcesz wprowadzić informacje o uprawach.

Wyświetli się okno z edytorem historii upraw. Jeśli wprowadzane informacje dotyczą wielu pól (ten sam plon, te same daty zbiorów, itp.), wybierz wszystkie pola z rozwijanej listy – pola zostaną oznaczone ptaszkiem.

W kolejnym kroku, wybierz swoją uprawę z rozwijanej listy. Możesz również dodać opis (odmiana uprawy, szczegóły dotyczące siewu, itp.). Pola „plon” i „cena” pomogą Ci śledzić, jak twoja uprawa przebiega ekonomicznie.

Parametry agrometeorologiczne

Wskaźnik GDD zależy od parametrów ustalonych dla poszczególnej uprawy. Przykładowo, dolny próg temperatury, od której przyrasta GDD jest niższy dla ozimin, wyższy dla kukurydzy. Parametrów te są automatycznie ustawiane wraz z wyborem uprawy. Istnieje jednak możliwość ustawienia tych parametrów ręcznie. Kliknij na „Parametry agrometeorologiczne”, aby wyświetlić opcję ustawienia górnego i dolnego progu temperatury indeksu GDD.