Jakie rodzaje danych przydadzą się w rolnictwie precyzyjnym?

06/24/2021

SatAgro pomoże Ci zorientować się w jakim stopniu Twoje gospodarstwo gotowe jest dowdrożenia zabiegów precyzyjnych, a także jakie zestawy danych wgrane są dlaposzczególnych pól. Nowoczesne technologie pozwalają na zdobycie wielu informacji o naszych polach uprawnych – ich warunkach glebowych, stanie łanu, plonowaniu. Dla wprowadzenia rolnictwa precyzyjnego w praktykę, szczególnie ważne są jednak cztery kategorie informacji:

  • monitoring satelitarny łanu;
  • badania zasobności gleby;
  • strefy zarządzania polem;
  • historia zasiewów i zbiorów.

Na Pulpicie znajdziesz sekcję „Gotowość do zabiegów precyzyjnych”, która pomoże Ci ocenić swoje przygotowanie. Widnieje tu pasek postępu, gdzie, w wartościach procentowych,umieszczona jest informacja o stopniu uzupełnienia wspomnianych danych (wartość uśredniona dla wszystkich pól).

Kliknij „Szczegóły” na Pulpicie aby przejść do tabeli pokazującej stopień uzupełnienia tych czterech warstw informacji w rozbiciu na poszczególne pola uprawne. Można stąd łatwo przejść do części aplikacji służącej do projektowania stref pobrania prób gleby, wprowadzania posiadanych już wyników badania gleby, do modułu, w którym projektuje się strefy zarządzania polem, lub do widoku służącego do łatwego uzupełnienia informacji o płodozmianie w gospodarstwie. Przycisk „Pokaż dodatkowe” sprawi, że w tabeli pokażą sięinne kategorie danych, jakie można zintegrować ze swoim kontem SatAgro.