Moduł Rentowność

Czym jest? Moduł Rentowność umożliwia mapowanie rentowności pól uprawnych oraz szczegółową analizę jej składowych – kosztów i przychodów, z uwzględnieniem przestrzennego zróżnicowania ich rozkładu w różnych przedziałach czasowych. Dzięki łatwemu dostępowi do pełnych informacji na temat nakładów ponoszonych na uprawę i możliwości porównania ich z osiąganymi rezultatami, gospodarstwa mogą koncentrować się na zapewnianiu opłacalności prowadzonej produkcji. Rentowność otwiera możliwości oceny relacji między kosztami i przychodami w sposób, który promuje wzrost zysków dzięki optymalizacji kosztów ponoszonych na agrochemikalia. Dane wykorzystywane w module Rentowność Aby móc w pełni korzystać z funkcjonalności modułu Rentowność na koncie użytkownika w SatAgro powinny znajdować się: Zarchiwizowane…