Zdjęcia satelitarne i indeks roślinności – co mierzy satelita?

06/24/2021

Satelity z sensorami optycznymi zbierają informacje o tym, jak powierzchnia Ziemi odbija światło słoneczne. Pod względem technicznym sensory te mają wiele wspólnego ze zwykłymi kamerami, z tym, że poza światłem niebieskim, zielonym i czerwonym rejestrują też światło niewidzialne dla ludzkich oczu. Są to przede wszystkim różne zakresy ultrafioletu i podczerwieni. Fachowo takie sensory nazywa się „multispektralnymi” – obejmującymi wiele części spektrum/widma elektromagnetycznego.

Uwzględnienie światła innego niż widzialne pozwala za pomocą zdjęć satelitarnych dostrzec wiele zjawisk. W rolnictwie szczególnie ważny jest stosunek odbicia powierzchni w bliskiej podczerwieni do odbicia w czerwieni. Indeks obliczany na podstawie tego stosunku wyświetlić można w Eksploratorze SatAgro. Indeks ten nazywa się NDVI. Więcej o indeksie pod linkiem.

Dobrze rozwinięty, zdrowy łan odbija dużo światła zielonego (dlatego jest dla nas zielony) i podczerwonego (na obrazku przedstawione jako fioletowo-różowe), pochłania natomiast dużo światła czerwonego i niebieskiego. W Eksploratorze takie obszary mają zielony kolor (wysokie wartości indeksu).

Odpowiednio, łan słabo rozwinięty, wyschnięte rośliny lub odkryta gleba odbijają niewiele światła podczerwonego i więcej czerwonego niż zdrowe rośliny. W Eksploratorze takie obszary mają czerwony kolor (niskie wartości indeksu).

Indeks roślinności dobrze obrazuje rozmieszczenie biomasy, jednak nie pozwoli na odróżnienie chwastów od uprawianych roślin, a ta sama wartość indeksu może być spowodowana przez wiele czynników. Dobrze porównać to co widzimy w Eksploratorze z naszą wiedzą o polu zanim zaplanujemy w oparciu o indeks przykładowo nawożenie.

Poniżej przykład porównania danych satelitarnych i zdjęcia z pola od jednego z Użytkowników SatAgro. Pas niższych wartości indeksu (żółty/czerwony) to miejsce, w którym doszło do awarii siewnika i rzepak zasadzony został za głęboko. Dzięki SatAgro można dostoswać dawkowanie do lokalnych warunków.