Fresh news from SatAgro

Dane SatAgro

Satelity – skąd pochodzą zdjęcia w SatAgro?

Celem SatAgro jest ułatwienie dostępu do danych satelitarnych – opracowujemy procedury przetwarzania danych dla wielu typów satelitów, na bieżąco pobieramy i selekcjonujemy obrazy, i docięte do Twojego pola publikujemy je na Twoim koncie. Zdjęcia przeglądać możesz w Eksploratorze. Ciekawostka – w naszym SatAgrowym żargonie takie docięte do pola obrazy satelitarne to „ciastka”. Zdjęcia satelitarne które przeglądać można w SatAgro pochodzą z szeregu publicznych i prywatnych satelitów. Landsat 8 – wystrzelony na orbitę przez NASA i amerykańską służbę geologiczną (USGS) w 2013 roku, satelita ten jest kontynuatorem najdłużej działającego programu obserwacji ziemi – pierwszy Landsat trafił na orbitę w 1972 roku….

Dane meteorologiczne

W „Eksploratorze” SatAgro oferuje wygodny sposób na analizowanie pogody i jej wpływu na nasze gospodarstwo. Na wykresach wyświetlić można dane sięgające początku stulecia. Domyślnie, dane pochodzą z najbliższej publicznej stacji meteorologicznej IMGW. Stację, jaką system przypisał danemu polu znaleźć można w „Karcie pola”, w dolnym prawym rogu panelu „Monitoring”. Na dole tego artykułu możesz też zobaczyć mapę dostępnych w Polsce stacji. Jeżeli dysponujesz własną stacją wyposażoną w łączność z Internetem, w ramach abonamentu Premium możemy zintegrować dane z niej płynące z Twoim kontem SatAgro. Dostępne na wykresach zmienne pogodowe to: Temperatura  Temperatura przedstawia uśrednioną temperaturę dzienną w stopniach Celsjusza oraz…

Integracja własnej stacji meteo

Domyślne źródło danych pogodowych widocznych na Twoim koncie to najbliższa publiczna stacja meteo. Własna stacja meteo daje gwarancję bardziej dokładnych danych dla naszych pól, szczególnie dla pól położonych z dala od najbliższej stacji operowanej przez IMGW. W SatAgro chętnie integrujemy dane ze stacji wyposażonych w łączność z Internetem większości producentów. Zachęcamy do kontaktu ws. integracji danych, chętnie też doradzimy przed zakupem.

Zdjęcia satelitarne – kiedy ma miejsce przelot?

Naukowe satelity państwowych agencji umieszczane są najczęściej na orbitach, których wysokość ponad powierzchnią planety wynosi blisko 700 kilometrów. W ciągu doby satelita wykonuje kilkanaście okrążeń Ziemi na takiej orbicie. Przeloty nad dzienną połową planety mają miejsce około 10 rano lokalnego czasu słonecznego. Raz nadana podczas wystrzelenia orbita nie ulega później zmianie, satelita krąży już wokół ziemi z regularnym taktem. Dzięki temu, na „Pulpicie” SatAgro zobaczyć możesz planowane przeloty (ikonka satelity). Jeżeli udało się pozyskać zdjęcie (brak chmur), w kalendarzu odnotowywane to jest ikonką aparatu.

Zdjęcia satelitarne i indeks roślinności – co mierzy satelita?

Satelity z sensorami optycznymi zbierają informacje o tym, jak powierzchnia Ziemi odbija światło słoneczne. Pod względem technicznym sensory te mają wiele wspólnego ze zwykłymi kamerami, z tym, że poza światłem niebieskim, zielonym i czerwonym rejestrują też światło niewidzialne dla ludzkich oczu. Są to przede wszystkim różne zakresy ultrafioletu i podczerwieni. Fachowo takie sensory nazywa się „multispektralnymi” – obejmującymi wiele części spektrum/widma elektromagnetycznego. Uwzględnienie światła innego niż widzialne pozwala za pomocą zdjęć satelitarnych dostrzec wiele zjawisk. W rolnictwie szczególnie ważny jest stosunek odbicia powierzchni w bliskiej podczerwieni do odbicia w czerwieni. Indeks obliczany na podstawie tego stosunku wyświetlić można w Eksploratorze…

Zdjęcia satelitarne – od czego zależy rozdzielczość i częstotliwość?

W zależności od zastosowania, przy projektowaniu sensorów satelitarnych kładzie się nacisk na częstość pozyskania lub rozdzielczość obrazu. Poniżej zamieściliśmy uproszczone schematy różnych stosunków częstości pozyskania i rozdzielczości obrazów hipotetycznych satelitów na tej samej orbicie, w 3 kolejne dni. Satelity nisko-rozdzielcze (np. MODIS) Sensory zbierają informacje szerokim kątem, dzięki czemu duża część kuli ziemskiej obrazowana jest codziennie, jednak pojedynczy piksel jest bardzo duży (200 m+). Dane z tych satelitów przydatne są jako często aktualizowana średnia dla pola (dostępna w „Eksploratorze” SatAgro na wykresach), jednak nie nadają się do rolnictwa precyzyjnego. Satelity wysoko-rozdzielcze (np. Landsat, Sentinel-2, Planet) Sensory zbierają informacje pod węższym…