John Deere GreenStar3 2630

Terminal GreenStar3 2630 wymaga określonej struktury plików z mapą aplikacyjną. Należy zatem pamiętać o poprawnym zdefiniowaniu terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej, i, przy pobieraniu, wybrać opcję „format terminala”. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog „Rx” przygotowany przez SatAgro. Importowanie plików Shape na terminal GreenStar3 2630 Uwaga: import danych wiąże się z usunięciem map dotychczas przechowywanych na urządzeniu. Jeżeli chcemy na terminalu mieć dostęp do więcej niż jednej mapy aplikacyjnej, zawartość poszczególnych ściągniętych z SatAgro katalogów „Rx”  należy umieścić w pojedynczym katalogu o nazwie „Rx” na nośniku USB Należy zatrzymać…