John Deere GreenStar3 2630

09/20/2018

Terminal GreenStar3 2630 wymaga określonej struktury plików z mapą aplikacyjną. Należy zatem pamiętać o poprawnym zdefiniowaniu terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej, i, przy pobieraniu, wybrać opcję „format terminala”. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog „Rx” przygotowany przez SatAgro.

Importowanie plików Shape na terminal GreenStar3 2630

Uwaga: import danych wiąże się z usunięciem map dotychczas przechowywanych na urządzeniu. Jeżeli chcemy na terminalu mieć dostęp do więcej niż jednej mapy aplikacyjnej, zawartość poszczególnych ściągniętych z SatAgro katalogów „Rx”  należy umieścić w pojedynczym katalogu o nazwie „Rx” na nośniku USB

  1. Należy zatrzymać maszynę i wszystkie operacje wykonywane na terminalu
  2. Umieścić nośnik USB z plikami w porcie USB znajdującym się pod gumową zaślepką z prawej strony terminala
  3. Po około 10 sekundach otworzy się okno transferu danych (Data Transfer)

  1. Należy wybrać na ekranie Import Global Prescriptions and Shapefile Data
  2. Kiedy transfer danych zostanie zakończony, wyświetlony zostanie komunikat: Data Transfer is Complete
  3. Wszystkie wcześniejsze pliki z pamięci wewnętrznej terminala zostaną usunięte. Funkcje terminala mogą być użytkowane po odłączeniu nośnika USB.

Przetworzenie plików w terminalu GreenStar3:

Aby użytkować pliki Shape na terminalu wymagają one wewnętrznej konwersji. W tym celu należy:

  1.  Wybrać żądany plik podlegający konwersji z listy plików i nowo otwartym oknie uzupełnić parametry. Akceptacja – prawy dolny róg okna.

  1. Przetwarzanie pliku potrwa ok 30 sekund. Po przetworzeniu terminal utworzy również folder GRx na nośniku USB. Wyświetli się okno z zaznaczeniem stref (dawka zero – strefa czarna) i parametrami zabiegu.

  1. Po kliknięciu „Enlarge Map” wyświetlony zostanie pełny widok mapy. Aplikacja zmiennej dawki może zostać rozpoczęta.