Fresh news from SatAgro

Kuhn

26 września 2018

ISOBUS CCI-100 & CCI-200

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji. Warunki techniczne: – Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy. – Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.) Utworzyć…

27 września 2018

ISOBUS CCI-1200

Wymagania techniczne: – Instrukcja jest ważna dla wersji oprogramowania CCI.OS 1.1, wersja sprzętu 0.5, 1.0 i nowsze – Pliki mapy aplikacyjnej muszą być zapisane na nośniku USB w folderze nazwanym Shape Wprowadzanie plików Shape z mapą aplikacyjną SatAgro do terminala CCI-1200 Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty USB znajdują się po lewej stronie terminala pod zaślepkami) W menu głównym wybrać CCI.Control czyli zarządzanie danymi, pod symbolem  Nacisnąć na przycisk  Wyłączyć tryb polowy naciskając przycisk Nacisnąć na przełącznik „Import” . Zostanie wyświetlona lista plików Shape. Wybrać mapę aplikacyjną Shape z listy . Symbol Shape zostanie wyświetlony z prawej strony obok listy…