ISOBUS CCI-100 & CCI-200

09/26/2018

Uwaga – terminale ISOBUS CCI-100 i CCI-200 opracowane zostały przez konsorcjum producentów sprzętu polowego. Wersje sprzedawane przez poszczególnych uczestników konsorcjum różnią się wyglądem zewnętrznym i stylistyką wyświetlanych informacji.

Warunki techniczne:

– Pliki Shapefile z mapą aplikacyjną mogą być obsługiwane w terminalach z wersją oprogramowania równą 2.05 lub wyższą (od 2015 r.), pozostałe terminale wymagają formatu ISOXML. Przy pobieraniu mapy aplikacyjnej SatAgro wybierz odpowiednią opcję z listy.

– Pliki mogą być przenoszone na nośniku USB (opisane w instrukcji) lub z wykorzystaniem transferu online CCI.Courier

Importowanie mapy aplikacyjnej SatAgro w formacie Shape (możliwe w terminalach z wersją oprogramowania stworzoną po 2015 r.)

 1. Utworzyć zadanie na terminalu CCI
 2. Podłączyć nośnik USB do terminala. W ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Importuj mapę aplikacji w formacie Shape“ (F9)
 3. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Pamięć USB“

 

 1. Wybrać mapę aplikacyjną SatAgro, która ma być importowana

 

 1. Następnie określić kolumnę z danymi aplikacyjnymi. Mass – nawóz sypki, Volume – Ciecz.

 

 1. W kolejnym oknie określić jednostki kg/ha i zatwierdzić OK. Mapa zostanie zaimportowana do terminala. Podgląd mapy zmiennej aplikacji jest możliwy wybierając przycisk kompasu 

na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu . Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.

Import plików zmiennego dawkowaniu (zleceń ISO-XML)

 1. Podłączyć do terminala nośnik USB. Port znajduje się na tylnej ścianie ekranu, pod plastikową klapką.
 2. W głównym menu terminala w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik „Control“ 

 

 1. W ekranie dotykowym nacisnąć na „Import danych zlecenia“
 2. Wybrać plik zlecenia, który ma być importowany. W tym celu w ekranie dotykowym nacisnąć na przełącznik z plikiem zlecenia lub przełącznikami „Do góry“ (F10) i „Do dołu“ (F11) nawigować między plikami map aplikacyjnych następnie nacisnąć na „OK“ (F6).

 

 1. Transfer może potrwać kilka minut. Po jego zakończeniu następuje restart oprogramowania.

Uruchomienie żądanego zlecenia

 1. W menu głównym wybrać „Zlecenia”


2. Nacisnąć na zlecenie na liście zleceń. W menu kontekstowym nacisnąć na przełącznik „Wyświetl“. Wyświetli się widok szczegółowego zlecenia. Widok szczegółowy zlecenia jest podzielony na 6 zakładek: Bieżące zlecenie, Licznik, Mapa, Komentarze, Opracowanie zlecenia i Raport.

3. Podgląd mapy zmiennej aplikacji z systemu SatAgro jest możliwy wybierając przycisk kompasu na górnej zakładce i kolejno wyświetlenie map aplikacji przyciskiem .

 1. Uruchomienie zlecenia jest możliwe po powrocie do pierwszej zakładki „Bieżące zlecenie”  i następuje po naciśnięciu  Możliwe jest rozpoczęcie zmiennej aplikacji.