Mueller Elektronik TOUCH-800

Terminal Touch 800 umożliwia korzystanie z map aplikacyjnych w formacie shapefile, pod warunkiem posiadania aktualnej licencji ISOBUS-TC. Instrukcja Aby importować mapę aplikacyjną. Skopiuj mapę aplikacyjną shape do katalogu „SHP” na nośniku danych USB. Włóż nośnik danych USB do terminalu.  – otwórz aplikację ISOBUS-TC. Dotknij opcji „Pola”. Jeżeli nie utworzyłeś jeszcze pola, utwórz je teraz. Dotknij pola, do którego chcesz załadować mapę aplikacyjną. ⇨ Pojawiają się właściwości pola. Z boku widoczne są uprzednio wprowadzone dane i symbole funkcji. ⇨ Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa. Możesz jednak zaimportować kolejną mapę….