Mueller Elektronik TOUCH-800

06/29/2021

Terminal Touch 800 umożliwia korzystanie z map aplikacyjnych w formacie shapefile, pod warunkiem posiadania aktualnej licencji ISOBUS-TC.

Instrukcja

Aby importować mapę aplikacyjną.

 1. Skopiuj mapę aplikacyjną shape do katalogu „SHP” na nośniku danych USB.
 2. Włóż nośnik danych USB do terminalu.
 3. TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
 4. Dotknij opcji „Pola”.
 5. Jeżeli nie utworzyłeś jeszcze pola, utwórz je teraz.
 6. Dotknij pola, do którego chcesz załadować mapę aplikacyjną.
  ⇨ Pojawiają się właściwości pola. Z boku widoczne są uprzednio wprowadzone dane i symbole funkcji.
  ⇨ Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa. Możesz jednak zaimportować kolejną mapę.
 7.  Otwórz widok importu.
 8. Dotknij opcji „Rodzaj danych”. ⇨ Pojawia się lista z dostępnymi rodzajami danych.
 9. Wybierz „Mapa aplikacyjna”.
 10. Dotknij opcji „Wybór pliku”.
 11. Wybierz mapę aplikacyjną. ⇨ Wyświetla się ekran z właściwościami mapy aplikacyjnej.
 12. Podczas pierwszego importu mapy aplikacyjnej dotknij najpierw opcji „Wybór kolumny”, aby wybrać kolumnę z wartością zadaną, a następnie opcję „Wybór jednostek”, aby wybrać jednostkę. Wartości te zostaną automatycznie wybrane przy późniejszych importach.
 13. Back – opuść ekran.
 14. Pojawia się podgląd mapy aplikacyjnej.
 15. Back – opuść ekran.
 16. Pojawi się pytanie, czy chcesz importować plik.
 17. Potwierdź.
 18. Mapa aplikacyjna zostaje załadowana i jest aktywna.

Aby aktywować mapę aplikacyjną:

 1. TaskManager_color – otwórz aplikację ISOBUS-TC.
 2. Dotknij opcji „Pola”.
 3. Dotknij pola, które chcesz obrobić.
  ⇨ Pojawiają się właściwości pola.
  ⇨ Jeżeli została już aktywowana mapa aplikacyjna dla tego pola, w wierszu „Mapa aplikacyjna” pojawia się jej nazwa.
 4. Dotknij opcji „Mapa aplikacyjna”.
 5. Wybierz mapę aplikacyjną.
  ⇨ Jeżeli aktywujesz pole, zostanie użyta ta mapa aplikacyjna.

(Materiał ze strony producenta)