Trimble TMX-2050

06/11/2018

Uwaga – w anglojęzycznych materiałach instruktażowych Trimble mapy aplikacyjne nazywane są prescriptions

Aby importować mapę aplikacyjną do komputerów pokładowych Trimble TXM-2050, nośnik USB musi zawierać ściśle określoną strukturę plików. Aby po kliknięciu „format terminala” otrzymać odpowiednio przygotowane dane, należy pamiętać o prawidłowym określeniu nazwy terminala w trakcie tworzenia mapy aplikacyjnej. Aby uniknąć utrudnień, do transferu danych najlepiej korzystać z pustego pendrive’a USB 2.0, na który skopiować możemy katalog przygotowany przez SatAgro.

Terminal Trimble TMX-2050. Źródło: trimble.com

Importowanie map aplikacyjnych

Włożywszy USB do gniazda komputera pokładowego TMX-2050, dotknąć należy dolny prawy róg paska wyświetlacza.

Gdy wyświetli się lista powiadomień (notifications), naciskamy ikonę USB

Komputer wyświetla menu USB, w którym możemy przejść do ekranu transferu danych naciskając ikonę

Możemy teraz wybrać poszczególne pliki do załadowania do komputera.

Korzystanie z map aplikacyjnych

Aby skorzystać z mapy aplikacyjnej w komputerze TMX-2050 należy uprzednio:

 • ustalić parametry sterowanego przez komputer przyrządu
 • wybrać w komputerze pole
 • Przypisać mapę aplikacyjną do pola

Aby skonfigurować mapę należy:

 • W Menu Run nacisnąć ikonę mapyaplikacyjnej . Z listy aktywnych przyrządów (channels) wybieramy ten, za pomocą którego rozprowadzać będziemy nawóz.
 • Następnie, naciskamy Prescription File Name iwybieramy z listy plików mapę aplikacyjną którą chcemy zastosować. Zatwierdzamy wybór i naciskamy przycisk Next
 • Teraz należy wybrać nazwę kolumny w której przechowywane są wartości dawek (Column Name). W przypadku map aplikacyjnych SatAgro jest to kolumna „DOSE”.
 • W kolejnym kroku wybieramy jednostki w których określone są dawki (Column Units).
 • TMX-2050 pozwala ustalić zachowanie sprzętu kiedy wyjedziemy poza obszar mapy aplikacyjnej (When outside Prescription). Może być to Close (sprzęt przestanie rozsiewać nawóz), Last Rate (ostatnia dawka z mapy aplikacyjnej) lub Default Rate (określona przez użytkownika dawka domyślna).
 • Po ustaleniu wszystkich parametrów należy nacisnąć Finish i zatwierdzić zapisanie mapy aplikacyjnej.

Aby rozpocząć pracę z mapą aplikacyjną w polu:

 • w Menu Run przechodzimy do widoku sterowania dawkami naciskając na ikonę .
 • W widoku sterowania dawkami naciskamy przycisk mapy aplikacyjnej – dawki na polu ustalane będą od teraz przez mapę aplikacyjną. Aby powrócić do ręcznego ustawiania dawek należy jeszcze raz przycisnąć ikonę mapy aplikacyjnej.