Pobieranie map aplikacyjnych z SatAgro

Po naciśnięciu w widoku raportu mapy aplikacyjnej przycisku „Pobierz”, system zapyta nas o preferowany format danych: shp – standardowy plik shapefile (nazywany też plikiem w różnych materiałach Shape, .shp). Plik ten możemy sami edytować w specjalistycznym oprogramowaniu GIS – dla użytkowników zaawansowanych ISOXML – plik używany w niektórych maszynach i terminalach kompatybilnych standardem ISOBUS zawierający informacje na temat danego zadania, jak na przykład instrukcje zmiennego dawkowania. anl – plik z mapą aplikacyjną  w formacie kompatybilnym z programem AGROCOM MAP  csv – plik zawierający tabele z wspórzędnymi oraz wskazaną dawką który, może być zaimportowany w wielu narzędziach GIS lub Office. kml – plik pozwalający wyświetlić dane pola w programie Google Earth format terminala – plik shapefile dostosowany do wymagań wybranego terminala. Ta opcja powinna być wybrana jeśli…