Arag BRAVO 400s

09/28/2018

Warunki techniczne:

– Pliki Shape zapisane na nośniku USB (ewentualnie karcie SD) w folderze pod nazwą: maps

Importowanie mapy aplikacyjnej

  1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty do wyboru) znajdującym się z prawej strony terminala pod zaślepką
  2. Aby wejść do menu głównego, należy wybrać przycisk  na obudowie. Kolejno należy wybrać przyciskiem F4 zarządzanie pamięciami .

 

  1. Następnie strzałkami wybrać żądany nośnik pamięci i zatwierdzić przyciskiem OK. Wybrać pozycję mapy.

 

  1. Kolejno należy wybrać żądaną mapę i kopiuj do pamięci wewnętrznej. Zatwierdzić OK. Plik został zaimportowany.

Rozpoczęcie pracy i aktywowanie odpowiedniej mapy zmiennego dawkowania.

1. Powrócić do Menu głównego przyciskiem . Wybrać przyciskiem F3 „Nowa Praca”.

2. W nowym oknie w pozycji Mapa zmienić pozycję [Żaden] na wybrać z listy map zaimportowany wcześniej plik i zatwierdzić OK. Zadanie z mapą zostało utworzone.

Podgląd mapy i kontrola wartości zmiennej dawki.

Podczas pracy w oknie roboczym:

1. Należy wybrać na obudowie przycisk „Menu pracy” 

3. Następnie przyciskiem F6 „Mapy instrukcji”. Przechodzimy do widoku mapy z zaznaczoną legendą i aktualną pozycją maszyny.