ISOBUS CCI-1200

09/27/2018

Wymagania techniczne:

– Instrukcja jest ważna dla wersji oprogramowania CCI.OS 1.1, wersja sprzętu 0.5, 1.0 i nowsze

– Pliki mapy aplikacyjnej muszą być zapisane na nośniku USB w folderze nazwanym Shape

Wprowadzanie plików Shape z mapą aplikacyjną SatAgro do terminala CCI-1200

  1. Umieścić nośnik USB w porcie (dwa porty USB znajdują się po lewej stronie terminala pod zaślepkami)
  2. W menu głównym wybrać CCI.Control czyli zarządzanie danymi, pod symbolem 
  3. Nacisnąć na przycisk 
  4. Wyłączyć tryb polowy naciskając przycisk
  5. Nacisnąć na przełącznik „Import” . Zostanie wyświetlona lista plików Shape.
  6. Wybrać mapę aplikacyjną Shape z listy . Symbol Shape zostanie wyświetlony z prawej strony obok listy wyboru.

7. Nacisnąć na przycisk Action . Zostanie wyświetlona lista wyboru.

8. Wybrać „Mapa aplikacji”. Zostanie wyświetlona lista wyboru z kolumnami tabeli wartości zadanych. Wybór wartości zadanych to wybór typu aplikacji: masa/powierzchnię, objętość/powierzchnię i odpowiednich jednostek kg/ha, l/ha itp.

9. Wybrać odpowiednią kolumnę wartość zadanych. A następnie przyciskiem  przejść do wstępnego wyboru jednostek

10. Dokonać wstępnego wyboru i następnie wybrać . Zostanie wyświetlona lista wyboru z jednostkami, z której należy wybrać odpowiednią jednostkę.

11. Nacisnąć przycisk . Mapa aplikacyjna Shape zostanie zaimportowana. Zlecenie zostanie założone i wyświetlone. Powrót do menu głównego umożliwia rozpoczęcie aplikacji.