Nasze dane o suszy w Top Agrar

09/04/2015

W najnowszym numerze Top Agrar (09/2015), w artykule poświęconym suszy, znalazły się wykresy dostarczone przez serwis SatAgro.

Przedstawione przykłady ukazują bieżący proces sub-optymalnego rozwoju upraw, który w przypadku ostatnich pomiarów kukurydzy ma przebieg wręcz katastrofalny. Na analizowanym obszarze (Opolskie) od 2003 r. wartości wskaźnika EVI (udoskonalona wersja NDVI, opisanego na wykresach jako „Roślinność”), dla kukurydzy ani razu nie spadły poniżej 0.5 przed pierwszą połową września. Tak więc teraz obumieranie nastąpiło co najmniej miesiąc wcześniej.

Pomiar intensywności fotosyntetyzującego łanu (zielone kropki) jest dokonywany przy pomocy dwóch skonstruowanych przez NASA sensorów satelitarnych MODIS, które obrazują każde miejsce na Ziemi średnio dwa razy dziennie. Rozdzielczość ok. 230 m predestynuje tą technologię do monitorowania większych jednolitych powierzchni.

Interpretację danych ułatwia możliwość porównania obecnego sezonu z wcześniejszymi. W szczególności poprzedni sezon przebiegał wyjątkowo korzystnie dla upraw. Stosunkowo wysoka suma temperatur efektywnych dla rozwoju roślin (GDD, pomarańczowe pole), w połączeniu z optymalnymi opadami (niebieskie słupki), umożliwiła wtedy wyjątkowo wysoki poziom aktywności fotosyntetycznej oraz jej rozciągnięcie w czasie. Po zdefiniowaniu takiego wzorcowego rozwoju poszczególnych upraw, możliwe jest automatyczne monitorowanie wszystkich pól pod względem osiągania zarówno poziomów pożądanych jak i alarmowych. Jest to jeden z przykładów naszego wkładu w rolnictwo precyzyjne.

Jak zauważa profesor Katarzyna Dąbrowska-Zielińska z IGiK, obecnie stosowany w Polsce system monitorowaniu suszy opiera się na wnioskowaniu pośrednim na podstawie pomiarów meteorologicznych i modelowania, a nie na bezpośrednich pomiarach roślin. Wynikiem tego jest niezupełne odzwierciedlenie stanu rzeczywistego (więcej na ten temat tutaj). Zespół SatAgro również stoi na stanowisku, że nowy system, oparty na bezpośrednich pomiarach satelitarnych, taki z jakiego mogą korzystać użytkownicy SatAgro, byłby znacznie lepszym rozwiązaniem.