Badanie gleby – wgrywanie wyników

06/24/2021

Jak już otrzymasz wyniki badań, znajdź w Dzienniku wygenerowany wcześniej podział pola. W tabeli powyżej wyświetlonego podziału pola na razie są same zera. Aby uzupełnić wyniki, kliknij na przycisk „Edytuj”. Możesz teraz wprowadzić wartości badanych charakterystyk dla poszczególnych stref.

Jeżeli masz wyniki w formie elektronicznych plików (najlepiej przestrzennych, np. .shp) możesz je nam przesłać klikając „Importuj”. Pamiętaj, aby wyniki można było jednoznacznie przyporządkować do części pola – ważne jest zachowanie numeracji stref. Integrowanie danych zajmie 1-2 dni robocze.

Wyniki możesz wgrać również jeżeli nie korzystałeś z SatAgro do wyznaczenia stref – zobacz artykuł pomocy Zarządzanie danymi >>> Wgrywanie własnych danych.

Wyniki badań gleby będą po uzupełnieniu danych widoczne w Eksploratorze i mogą posłużyć za podstawę zabiegów precyzyjnych.