Fresh news from SatAgro

Zabiegi precyzyjne

Plan nawożenia

Plan Nawożenia określa optymalne ilości podstawowych składników pokarmowych, które należy dostarczyć uprawianym roślinom aby zapewnić im odpowiednie warunki do rozwoju. Rzetelne opracowanie Planu wymaga zarówno określenia potrzeb pokarmowych danej uprawy, jak również oszacowania ilości aktualnie dostępnych w danym środowisku glebowym składników odżywczych. Platforma SatAgro oferuje proste narzędzie umożliwiające opracowanie Planów nawożenia oraz wspiera gospodarstwa rolne w ich realizacji. Zaimplementowane Plany Nawożenia są kompatybilne z wymogami Ekoschematu „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, i jednocześnie umożliwiają uwzględnienie przestrzennej zmienności łanu oraz jego siedliska, zgodnie z zasadami rolnictwa precyzyjnego. Pozwala to dodatkowo poprawić rentowność produkcji oraz ograniczyć negatywne skutki środowiskowe stosowania nawozów….

Strefy zarządzania

Czym są? Strefy zarządzania polem są odzwierciedleniem wieloletniego trendu w zakresie plonowania poszczególnych części pola. W odróżnieniu od bieżącego monitoringu satelitarnego, który pozwala szybko reagować na pojawiające się anomalie, strefy zarządzania są niejako podsumowaniem wielu obserwacji. Platforma SatAgro, dzięki narzędziu MapMixer pozwala uśredniać mapy satelitarne, jako podstawę do wyznaczenia stref zarządzania. Niemniej czasem nawet jedno dobre zdjęcie, np. z fazy zamierania w trakcie suchego sezonu, świetnie oddaje przestrzenne zróżnicowanie produktywności pola. Ponadto istnieje możliwość użycia jednej lub więcej map plonu, jako podstawy do wyznaczenia stref zarządzania. W tym celu należy uprzednio wysłać pliki z danymi do zespołu SatAgro, albo skorzystać…

Nawożenie zmienną dawką na podstawie zdjęcia satelitarnego

Odpowiednio przygotowana mapa zmiennego nawożenia (zwana też Mapą aplikacyjnną, ang. Variable Rate Application – VRA) może wygenerować poważne oszczędności nawozu, bez zaniedbywania potrzeb odżywczych uprawy. Zdjęcia satelitarne szczególnie przydatne są przy nawożeniu azotem. Aby przekształcić zdjęcie satelitarne w mapę aplikacyjną, należy wykonać następujących 6 kroków: 1. Wybór obrazu Mapa oparta będzie o zdjęcie wybrane w „Eksploratorze” SatAgro (A). Polecamy korzystanie ze zdjęć z satelity Sentinel2 lub z satelitów komercyjnych dostępnych w abonamencie Premium. Wyższa rozdzielczość tych danych pozwoli lepiej odwzorować zmienność uprawy w przestrzeni. Warto sprawdzić, czy na zdjęciu nie ma chmur lub ich cieni, poprzez porównanie indeksu roślinności z…

Badanie gleby – planowanie i podział pola

Czemu planować próby glebowe z SatAgro? Stan uprawy świadczy o i jest rezultatem chemii gleby. Z pomocą SatAgro z łatwością zaplanujesz kolejne badanie gleby, podzielisz pole na strefy, a po otrzymaniu rezultatów stworzysz na ich podstawie mapę aplikacyjną, nie tylko dla nawozów azotowych. Przykładowo, w roku mokrym widać na zdjęciach satelitarnych, że część pola w ogóle nie obrodziła przez zastoiska. Pole można podzielić na: obszar, gdzie tegoroczna uprawa rosnąc wyczerpała glebę; obszar, gdzie nawożenie w niektóre składniki nie jest konieczne. Próby można pobrać z obu obszarów, w dowolnie szczegółowych strefach, jednak granica ze zdjęcia satelitarnego pomoże oddzielić obszary dotknięte danym…

Badanie gleby – wgrywanie wyników

Jak już otrzymasz wyniki badań, znajdź w Dzienniku wygenerowany wcześniej podział pola. W tabeli powyżej wyświetlonego podziału pola na razie są same zera. Aby uzupełnić wyniki, kliknij na przycisk „Edytuj”. Możesz teraz wprowadzić wartości badanych charakterystyk dla poszczególnych stref. Jeżeli masz wyniki w formie elektronicznych plików (najlepiej przestrzennych, np. .shp) możesz je nam przesłać klikając „Importuj”. Pamiętaj, aby wyniki można było jednoznacznie przyporządkować do części pola – ważne jest zachowanie numeracji stref. Integrowanie danych zajmie 1-2 dni robocze. Wyniki możesz wgrać również jeżeli nie korzystałeś z SatAgro do wyznaczenia stref – zobacz artykuł pomocy Zarządzanie danymi >>> Wgrywanie własnych danych….

Badanie gleby – nawożenie na podstawie wyników

Aby stworzyć mapę zmiennego dawkowania na podstawie wyników badania gleby, wystarczy wykonać parę kroków opisanych poniżej – jeżeli wykonałeś już mapę nawożenia na podstawie zdjęcia satelitarnego, większość procesu będzie znajoma. 1. Wyświetl wyniki badania w Eksploratorze Z listy „Warstwa” wybierz „Próby gleb” (1). Następnie, z listy poniżej (2), wybierz charakterystykę, na podstawie której chcesz zaplanować zabieg precyzyjny, np. dla wapnowania – pH. Jeżeli w systemie są dane o klasie gleby, możesz wybrać obok zawartości składnika w bezwzględnych wartościach (1 mg/100 g) także kategorie zasobności (średnia/wysoka…) (3). Widoczne są teraz: • na mapie – wartości wybranej charakterystyki w poszczególnych strefach; •…

MapMixer

Do czego służy? MapMixer to funkcja platformy SatAgro umożliwiająca połączenie różnego rodzaju danych przestrzennych w jedną warstwę mieszaną. Za jego pomocą można połączyć (i) wybrany obraz satelitarny lub obraz z drona ze strefami zarządzania polem, (ii) mapę zasobności gleby ze strefami zarządzania polem lub (iii) kilka obrazów (satelitarnych i/lub z drona) z różnych dat. Następnie warstwa mieszana może być wykorzystana w różnych modułach SatAgro, jako kompleksowa podstawa do zmiennego dawkowania agrochemikaliów czy wyznaczania jednolitych stref poboru prób glebowych. Jak z niego korzystać? Aby utworzyć warstwę mieszaną należy przejść do zakładki MapMixer, dostępnej w górnym menu platformy, a następnie kliknąć zielony…

Pliki zabiegów precyzyjnych

Przy pobieraniu plików zabiegów precyzyjnych do użytku w polu lub poza serwisem SatAgro, system zapyta nas o preferowany format danych: shp – standardowy plik shapefile (nazywany też plikiem w różnych materiałach Shape, .shp). Plik ten możemy sami edytować w specjalistycznym oprogramowaniu GIS – dla użytkowników zaawansowanych ISOXML – plik używany w wielu maszynach i terminalach kompatybilnych standardem ISOBUS zawierający informacje na temat danego zadania, jak na przykład instrukcje zmiennego dawkowania. anl – plik z mapą aplikacyjną  w formacie kompatybilnym z programem AGROCOM MAP csv – plik zawierający tabele z wspórzędnymi oraz wskazaną dawką który, może być zaimportowany w wielu narzędziach…