Fresh news from SatAgro

Hardi

20 września 2018

HC 8500 & 9500

Wymagania techniczne: Typy plików (map zmiennego dawkowania), które są obsługiwane przez terminale HC 8500 i HC 9500, to pliki Shape (mapa złożona z trzech plików o rozszerzeniach .shp, .shx, .dbf) oraz pliki .irx Postępowanie: Umieścić nośnik USB w odpowiednim Porcie z prawej strony terminala Wczytywanie receptur/map zmiennego dawkowania – W menu w Przyborniku kontroli produktu (Product Control Toolbox) nacisnąć przycisk Ustawienia kontroli dawki  (Rate Control Settings)   – W nowo otwartym oknie kliknąć symbol nośnika USB  – Zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku. – Zaznaczyć odpowiedni .shp i naciśnij przycisk  – Ekran ustawień kontroli dawki (Rate Control Settings) zostanie ponownie wyświetlony z…

20 września 2018

HC 6500 & ISOBUS VT

Uruchamianie zmiennej dawki na terminalu Hardi HC 6500/ISOBUS VT wyposażonym w zewnętrzne źródło danych. Przyrządy te nie są wyposażone w odbiorniki GPS, jednak możliwe jest podpięcie ich pod zewnętrzne terminale obsługujące mapy SatAgro. Instrukcja dotyczy dwóch wersji terminali: HC 6500, oprogramowanie nie-ISOBUS lub Virtual Terminal (VT), oprogramowanie ISOBUS na przykładowym terminalu ciągnika Massey Ferguson Aby uruchomić pobieranie informacji o dawce z zewnętrznego źródła, należy wejść w menu w pozycję 2.3 Zróżnicowane dawkowanie cieczy (VRA) / Zdalne sterowanie / HARDI AutoSectionControl Jeśli dawką cieczy steruje źródło zewnętrzne (np. mapa aplikacji, zdalny czujnika lub system GPS, taki jak HARDI AutoSectionControl), należy włączyć to…