HC 6500 & ISOBUS VT

09/20/2018

Uruchamianie zmiennej dawki na terminalu Hardi HC 6500/ISOBUS VT wyposażonym w zewnętrzne źródło danych. Przyrządy te nie są wyposażone w odbiorniki GPS, jednak możliwe jest podpięcie ich pod zewnętrzne terminale obsługujące mapy SatAgro.

Instrukcja dotyczy dwóch wersji terminali:

HC 6500, oprogramowanie nie-ISOBUS lub Virtual Terminal (VT), oprogramowanie ISOBUS na przykładowym terminalu ciągnika Massey Ferguson

Aby uruchomić pobieranie informacji o dawce z zewnętrznego źródła, należy wejść w menu w pozycję 2.3 Zróżnicowane dawkowanie cieczy (VRA) / Zdalne sterowanie / HARDI AutoSectionControl

Jeśli dawką cieczy steruje źródło zewnętrzne (np. mapa aplikacji, zdalny czujnika lub system GPS, taki jak HARDI AutoSectionControl), należy włączyć to menu. Zaznaczyć należy jedno z podmenu:

  • Menu 2.3.1 Wyłączone
  • Menu 2.3.2 Włączone

W górnym wierszu wyświetlacza pojawi się symbol  co oznacza: Zmienna dawka cieczy (aktywna nawigacja GPS).  Wciąż możliwa jest ręczna regulacja ciśnienia i krokowa zmiana dawki cieczy.

Porty COM zewnętrznego źródła (np. Trimble CFX-750) należy podłączyć do portów COM systemu za pomocą 9-stykowego złącza D-sub.

ISOBUS ma jeden port COM:

  • COM 1 na panelu SetBox.

HC 6500 ma 2 porty COM:

  • COM 1 na terminalu
  • COM 2 na terminalu

Domyślnie zewnętrzne źródło jest podłączone do HC 6500 przez port COM1, gdyż port COM2 jest przypisany drukarce. Zmiany można dokonać w menu rozszerzonym. Obydwa porty COM nie mogą być równocześnie przypisane do VRA – może to doprowadzić do niefunkcjonowania systemu.