HC 8500 & 9500

09/20/2018

Wymagania techniczne:

Typy plików (map zmiennego dawkowania), które są obsługiwane przez terminale HC 8500 i HC 9500, to pliki Shape (mapa złożona z trzech plików o rozszerzeniach .shp, .shx, .dbf) oraz pliki .irx

Postępowanie:

  1. Umieścić nośnik USB w odpowiednim Porcie z prawej strony terminala
  2. Wczytywanie receptur/map zmiennego dawkowania

– W menu w Przyborniku kontroli produktu (Product Control Toolbox) nacisnąć przycisk Ustawienia kontroli dawki  (Rate Control Settings)

 

– W nowo otwartym oknie kliknąć symbol nośnika USB 

– Zostanie wyświetlony ekran wyboru pliku.

– Zaznaczyć odpowiedni .shp i naciśnij przycisk 

– Ekran ustawień kontroli dawki (Rate Control Settings) zostanie ponownie wyświetlony z informacją o produkcie, jednostkach wartości maksymalnej i minimalnej dawkowania, dawkowanie domyślne będzie widoczna na ekranie. W razie potrzeb można dokonać zmian w tych ustawieniach.

 

– Po ponownej akceptacji przyciskiem  wyświetlona zostanie duża mapa na głównym ekranie terminala

  1. Ustawienia wyświetlania legendy mapy zmiennego dawkowania

– W celu włączenia legendy należy kliknąć w symbol klucza  z prawej strony ekranu, następnie przycisk „Rx” i powrót do widoku mapy strzałką u góry okna. Ostateczny widok mapy z legendą zostanie wyświetlony na terminalu. Można rozpocząć zabieg.