Amazone AMAPAD

06/09/2018

Mapy aplikacyjne (tzw. karty aplikacji) można wprowadzać na terminal AMAPAD na dwa sposoby:

 • przyporządkowanie do już utworzonego zlecenia (zadania) na terminalu AMAPAD plików shape file z danymi dawkowania,
 • eksport gotowego zlecenia wraz z zapisaną kartą aplikacyjną w formie pliku TASKDATA.XML.

Pierwsza metoda umożliwia korzystanie z map generowanych w aplikacji SatAgro. Zlecenie tworzone bezpośrednio na terminalu AMAPAD wymaga jedynie przyporządkowania odpowiedniego pliku shape z tych, które zostały przegrane na nośnik USB. Po utworzeniu przez operatoraz zlecenia na terminalu należy wykonać następujące kroki, żeby wprowadzić mapy aplikacyjne:

 1. Podłączyć pamięć USB z wgranymi mapami aplikacyjnymi w formacie shape do terminala.
 2. W menu Zlecenie nacisnąć przycisk .
 3. Przyciskiem  otworzyć menu Przypisywanie sterowania dawką, po czym na ekranie pojawi się panel do skonfigurowania dawkowania dla wybranego zlecenia:
 4. W wierszu z żądaną jednostką nacisnąć przycisk w kolumnie Źródło po czym zostanie wyświetlona lista wyboru źródeł sygnału, na której należy zaznaczyć opcję Użyj bezpośrednio pliku kształtu:
 5. Po dokonaniu wyboru należy zatwierdzić nasz wybór przyciskiem , po czym na ekranie pojawi się widok katalogów w pamięci USB, z których można wybrać plik kształtu i dopisać go do zlecenia:
 6. W przeglądarce katalogów należy wybrać odpowiednią mapę aplikacyjną (plik shape) z tych, które zostały przegrane do nośnika USB, i ponownie nasz wybór zatwierdzić przyciskiem .
 7. Wyświetlona zostanie zawartość pliku shape:
 8. W pliku shape zapisane mogą być różne mapy aplikacyjne z różnymi dawkami rozsiewu/oprysku. Poszczególne wartości zapisane w mapie aplikacyjnej nazywają się Atrybuty. Za pomocą strzałek trzeba wybrać żądany atrybut. W przypadku map stworzonych w aplikacji SatAgro należy wybrać atrybut DOSE i ponownie zatwierdzić nasz wybór przyciskiem .
 9. Wyświetlone zostaną ustawienia zmiennego sterowania dawką:
 10. Jeśli mapa aplikacyjna zawiera obszary, w których dawka rozsiewu lub oprysku nie jest określona, w punkcie Stała wartość trzeba podać wartość stałej dawki rozsiewu lub oprysku.
 11. W podobny sposób w punkcie Wartość spoza pola podać wartość dawki, która ma zostać rozprowadzona, gdy narzędzie robocze przekroczy linię graniczną naszego pola.
 12. Na koniec, w punkcie Wartość utraconej pozycji należy podać wartość dawki, która ma zostać rozprowadzona, gdy sygnał GPS jest przerwany.
 13. W przypadku gdyby było konieczne zmniejszyć lub zwiększyć wszystkie dawki rozsiewu lub oprysku, w punkcie Skala podczas importu kształtu należy podać wartość, przez którą dawki rozsiewu lub oprysku mają być przemnożone.
 14. Po ustaleniu wszystkich tych parametrów należy zatwierdzić przyciskiem , po czym mapa aplikacyjna zostanie wczytana do terminala.

Żeby nie wystąpiły problemy z prawidłowym wyświetleniem map aplikacyjnych, muszą być spełnione następujące warunki:

 • Jako Mapa pokrycia musi być wybrana Karta aplikacyjna, czyli mapa aplikacyjna.
 • W panelu kontroli zmiennym dawkowaniem (karta VRC) wybrany musi być sterowany element narzędzia roboczego.
 • Skala pokrycia musi być skonfigurowana.

Szczegóły ustawienia tych dodatkowych opcji oraz pełną dokumentację z instrukcją obsługi terminalu AMAPAD można znaleźć na stronie producenta.