Amazone AMATRON4

09/21/2018

Korzystanie z map aplikacyjnych w terminalu AmaTron 4 wymaga posiadania aktywnej licencji Maps&doc (Mapy i dokumentacja). Wersja demonstracyjna dostarczana wraz z nowym terminalem pozwala na do 25 operacji importu lub eksportu danych. Aby sprawdzić status licencji należy wejść w następujące ustawienia terminala: Główne menu->  Ustawienia (symbol koła zębatego) -> Licence management-> Maps&doc

Tworzenie w menu nowego pola, do którego będzie przyporządkowany plik Shape

 1. W menu głównym wybrać symbol pola 
 2. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 3. Dodać pole symbolem + i nadać mu nazwę
 4. Zaakceptować symbolem

Przyporządkowanie pliku Shape do nowo utworzonego pola

 1. Umieścić nośnik USB w porcie znajdującym się u góry terminala.
 2. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 3. Wybrać żądane pole i przejść do jego menu wybierając 
 4. W menu wybranego pola wybrać 
 5. Zostaną wyświetlone mapy zapisane na nośniku USB. Należy wybrać żądaną mapę. Wyświetlony zostanie zarys pola. Kontroli podlega poprawność jednostek, wartości skali. Aby zaakceptować prawidłowe wartości naciskamy

Określanie danych zadania, wykonywanego na wcześniej utworzonym polu i przyporządkowanym do niego plikiem Shape.

 1. W menu pracy (Work menu) wybrać symbol pola z folderem 
 2. Wybrać żądane pole i przejść do jego menu wybierając
 3. Wybierając + przy polu Jobs, określana jest nazwa pracy, zadania.

 1. Dodatkowo jest możliwość określania użytego produktu, gospodarstwa, kierowcy. Te dane mogą być użyte do dokumentacji pracy.
 2. Akceptacja przyciskiem   oznacza powrót do głównego widoku mapy
 3. W razie potrzeby można wybierać widok żądanej nakładki mapy (mapę aplikacyjną) wybierając symbol . Praca może zostać rozpoczęta.